Współpraca

Klientów zlecających obsługę wierzytelności i korzystających z elektronicznego dostępu zapraszamy do ePanelu, po przejściu przez link poniżej i zalogowaniu się (dostęp nadaje Opiekun Klienta).

ePanel

 

BVT S.A. współpracuje z wieloma podmiotami z branż pokrewnych:
 

Giełda wierzytelności to jedna z najprostszych i najtańszych metod dotarcia do dłużnika. To, co jest także istotne- informacje o zobowiązaniach naszych dłużników są dostępne dla wszystkich, którzy współpracują z CRIF i korzystają z ich produktów.

 

 

 

big_infomonitorBiuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor stanowi platformę wymiany informacji między sektorem bankowym a pozostałymi sektorami gospodarki. Gromadzi oraz dostarcza wiarygodne informacje gospodarcze, a takze udostępnia unikalne dane z sektora bankowego dot. wywiązywania się z zobowiązań finansowych.

 

 

krdKrajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA stworzył system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Do jego zadań należy m.in. przyjmowanie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji i danych gospodarczych.