Oferta kupna wierzytelności

Zakup wierzytelności polega na bezwarunkowym wykupie należności. Taka forma transakcji oznacza przeniesienie ryzyka związanego z dochodzeniem należności trudno ściągalnych na nowego właściciela wierzytelności. Skupujemy wierzytelności o różnym stopniu przeterminowania i o różnym statusie prawnym.

Naszymi klientami są:

 1. osoby fizyczne,
 2. podmioty gospodarcze,
 3. podmioty publiczne,
 4. banki i firmy pożyczkowe,
 5. ubezpieczyciele.

Usługa ta jest szczególnie polecana dla firm, które:

 1. potrzebują pilnie "zamrożonej" gotówki z niezapłaconych faktur,
 2. nie potrafią samodzielnie odzyskać swoich pieniędzy,
 3. obawiają się ryzyka związanego z długotrwałym postępowaniem sądowym,
 4. chcą uporządkować bilans, zminimalizować poniesione straty.

Korzyści:

 1. pozbycie się spraw związanych z nierzetelnymi kontrahentami i nieregulowanymi należnościami,
 2. poprawa obrazu finansów przedsiębiorstwa,
 3. zamknięcie kont analitycznych poszczególnych dłużników, pozwalające uporządkować bilans.

Procedura wygląda następująco:

 1. analizujemy przesłaną do nas dokumentację,
 2. wstępnie dokonujemy bezpłatnej analizy dłużników,
 3. proponujemy warunki zakupu wierzytelności,
 4. podpisujemy umowę cesji przelewu wierzytelności,
 5. przelewamy pieniądze na Państwa rachunek bankowy.

W celu przedstawienia propozycji zakupu wierzytelności prosimy o przesłanie następujących informacji:

 1. podstawa prawna, z której wynika roszczenie (umowa, zamówienie, faktura itp.),
 2. podstawowe dokumenty dotyczące dłużnika: KRS, NIP, REGON, PESEL,
 3. skany dokumentów związanych z wierzytelnością,
 4. potwierdzenie wykonania usług, z których wynika roszczenie,
 5. dokumenty księgowe potwierdzające uznanie długu,
 6. korespondencja z dłużnikiem dotycząca roszczenia,
 7. kopie nakazu zapłaty/wyroku sądowego/ugody itp.
 8. kopie korespondencji komorniczej.

Dokumenty należy:

 1. przekazać osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu,
 2. przesłać pocztą tradycyjną – adres w zakładce kontakt lub
 3. przesłać drogą mailową: sekretariat@bvtsa.com.pl