Dla inwestorów

EBI Bieżący | 24/2017

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii D wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 7 czerwca 2017 r., w załączeniu przekazuje raport podsumowujący subskrypcję tych obligacji.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu


Załączniki:
/user_files/files/95655-podsumowanie-subskrypcji-obligacji-serii-d.pdf