Dla inwestorów

EBI Bieżący | 32/2017

Zarząd spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 26 września 2017 r. informującego o powołaniu Członka Rady Nadzorczej. Korekta jest wynikiem błędu w otrzymanym od Pana Artura Bielaszka formularzu, w zakresie upływu jego kadencji jako Członka Rady Nadzorczej (pierwotnie wskazana błędna data: 15.09.2017 r., właściwa data: 15.09.2019 r.).
Jednocześnie Zarząd przypomina, iż w dniu 25 września 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała – w drodze dokooptowania - na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Bielaszka. W wyniku dokooptowania, uzupełniono skład Rady Nadzorczej do liczby pięciu członków. W załączeniu Zarząd przekazuje poprawiony życiorys Pana Artura Bielaszka.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu


Załączniki:
/user_files/files/97064-zycioryszawrn2017-ab.pdf