Dla inwestorów

EBI Kwartalny | 34/2017

Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu


Załączniki:
/user_files/files/97774-bvt-raport-iiiq-2017-.pdf