Dla inwestorów

EBI Bieżący | 11/2018

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 05 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, dokonał wypłaty odsetek od obligacji serii D za trzeci okres odsetkowy na rzecz wszystkich Obligatariuszy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu