Dla inwestorów

EBI Bieżący | 19/2018

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 01 czerwca 2018 r. za pośrednictwem firm inwestycyjnych prowadzących depozyt Obligacji serii A i B, dokonał wypłaty odsetek od tych Obligacji w pełnej wysokości na rzecz wszystkich Obligatariuszy, odpowiednio za 8 okres odsetkowy dla Obligacji serii A oraz 7 okres odsetkowy dla Obligacji serii B.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu