Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 27/2022

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie _dalej: Spółka_ informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- Kupiec S.A. - 3.610.243 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 59,20% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 31,87% ogólnej liczby głosów,
- Kaja sp. z o.o. - 400.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,56% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 3,53% ogólnej liczby głosów,
- Sławomir Jarosz - 500.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 8,20% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,41% ogólnej liczby głosów,
- Piotr Boliński - 574.735 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,42% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 5,07% ogólnej liczby głosów,
- Artur Górski - 913.497 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 14,98% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 8,07% ogólnej liczby głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-28 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek