Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 48/2021

Zarząd BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie _dalej: Spółka_ informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie MAR_ o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Kupiec S.A. oraz Kaja sp. z o.o., podmioty blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienia.

Plik Opis
pdf_369758.pdf Zawiadomienie Kupiec SA
pdf_369762.pdf Zawiadomienie Kaja Sp. z o.o.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-03 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek