Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 39/2021

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość z Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, I Wydział Cywilny, o przysądzeniu prawa własności nieruchomości będącej zabezpieczeniem posiadanej przez Spółkę wierzytelności pochodzącej z sektora bankowego. Nieruchomość składa się z działki o powierzchni 1,83 ha zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, położonej w odległości ok. 40 km od Warszawy.
Zarząd wskazuje, iż wartość przedmiotowej nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w 2017 roku wynosiła blisko 700 tys. złotych, co przy obecnych trendach rynkowych pozwala spodziewać się wartości odpowiednio wyższej.
Przysądzenie nastąpiło w związku z wykonaniem warunków licytacyjnych, tj. zaliczenia własnej wierzytelności _o zakupie której Spółka informowała raportem ESPI nr 8/2017 z dn. 25 kwietnia 2017 roku_ na poczet ceny nabycia nieruchomości. O uprawomocnieniu się postanowienia, Spółka poinformuje w drodze odrębnego komunikatu.

Zarząd Spółki wskazuje, iż jest to pierwsze przysądzenie prawa własności nieruchomości po długiej przerwie trwającej od początku 2020 roku, spowodowanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, która znacząco wydłużyła procesy odzyskiwania należnych środków z wierzytelności zabezpieczonych. Niniejsze przysądzenie jest wynikiem realizowanej przez Spółkę strategii dotyczącej sektora wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w której realizacja zysków ma znaczący wpływ na realizację założeń Spółki.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek