Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 38/2021

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie informuje, iż w dniu 12 listopada 2021 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, dokonał wypłaty odsetek od obligacji serii L za trzeci okres odsetkowy w pełnej wysokości na rzecz wszystkich Obligatariuszy.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-12 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek