Dla inwestorów

EBI Bieżący | 23/2021

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2021 roku.

Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu


Załączniki:

BVT - EBI - 10.11.2021 - Raport miesięczny za październik 2021 r. - załącznik.pdf