Dla inwestorów

EBI Kwartalny | 37/2018

Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu


Załączniki:
/user_files/files/BVT-EBI-raport-za-iii-q-2018.pdf