Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 50/2020

RB_ASO: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 30 grudnia 2020 r.
 
Data: 2020-12-30
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 2020
Data sporządzenia: 2020-12-30
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 30 grudnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie _dalej: Spółka_ informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie – 5.535.158 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 75,05% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 49,99% ogólnej liczby głosów,
- Kaja sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – 1.408.883 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 19,10% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 12,72% ogólnej liczby głosów,
- Art Human Capital sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – 431.117 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,85% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 3,89% ogólnej liczby głosów.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-30 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 30 grudnia 2020 r.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2020-12-30
Rok biezacy 2020
Numer 50
adres www