Dla inwestorów

EBI Bieżący | 38/2020

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2020 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Tarnowie przy ul. Słonecznej 28-30.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu


Załączniki:

BVT SA - Ogloszenie - NWZA 2020.pdf

BVT SA - Uchwały - NWZA 2020.pdf

BVT SA - Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru - NWZA 2020.pdf

BVT SA - Formularz - NWZA 2020.pdf

BVT SA - Pełnomocnictwo OF - NWZA 2020.pdf

BVT SA - Pełnomocnictwo OP - NWZA 2020.pdf

BVT SA - Ogolna liczba akcji - NWZA 2020.pdf