Dla inwestorów

EBI Bieżący | 40/2018

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej depozyt Obligacji serii B, dokonał wypłaty odsetek od tych Obligacji w pełnej wysokości na rzecz wszystkich Obligatariuszy za 9 okres odsetkowy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu