Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 37/2020

RB_ASO: Wypłata odsetek od obligacji serii G
 
Data: 2020-10-23
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 2020
Data sporządzenia: 2020-10-23
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Wypłata odsetek od obligacji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie informuje, iż w dniu 23 października 2020 r. dokonał wypłaty odsetek od obligacji serii G za siódmy okres odsetkowy na rzecz wszystkich Obligatariuszy.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-23 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Wypłata odsetek od obligacji serii G
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2020-10-23
Rok biezacy 2020
Numer 37
adres www