Dla inwestorów

EBI Bieżący | 32/2020

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 4 września 2020 r. dokonał przydziału obligacji serii K. O podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii K, Spółka informowała w trybie raportu bieżącego EBI nr 21/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Obligacje oferowane były w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach.

Łącznie przydzielonych zostało 1.451 obligacji serii K, zabezpieczonych, 30-miesięcznych, oprocentowanych, o kuponie płatnym kwartalnie, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej równej 1.451.000,00 zł. Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu