Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 29/2020

RB_ASO: Przegląd opcji strategicznych.
 
Data: 2020-09-18
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Przegląd opcji strategicznych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia analizy możliwych kierunków rozwoju Spółki. Analiza ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu rozwojowego, którym jest zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych w atrakcyjnych niszach związanych z działalnością Spółki, co z kolei zrealizuje cele powiązane z kreowaniem wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Spółka dokona przeglądu kierunków związanych m.in. _choć nie wyłącznie_ z opcjami:
- poszerzenie dotychczasowej działalności o nowe obszary, w tym związane z nowymi technologiami
- wniesienie innego przedsiębiorstwa rozumieniu art. 55_1_ kodeksu cywilnego do struktur Spółki
- połączenia z innym podmiotem,
- ramowego określenia warunków rozmów z ewentualnymi partnerami strategicznymi

Rozważone zostaną też inne opcje strategiczne mogące pojawić się w trakcie procesu. Zasadniczym powodem analizy jest chęć wykorzystania istniejącego zapotrzebowania rynkowego możliwego do realizowanie przez Spółkę a przez to konsekwentne poprawianie rentowności przedsiębiorstwa.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie jest przesądzone, że taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości, a także nie jest wyznaczony horyzont czasowy podejmowania takich decyzji.

Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Przegląd opcji strategicznych.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2020-09-18
Rok biezacy 2020
Numer 29
adres www