Dla inwestorów

EBI Bieżący | 29/2020

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu EBI nr 28/2020 z dn. 13 lipca 2020 r. w którym poinformował o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, niniejszym przekazuje uzupełnienie tego raportu. Uzupełnienie jest związane z przekazaniem życiorysów Członków Rady Nadzorczej, tj. p. Leszka Wróblewskiego i p. Piotra Wróblewskiego, które nie zostały przekazane z pierwotnym raporcie.

Jednocześnie Zarząd przypomina, iż w dniu 13 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, podjęło m.in. uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Mocą uchwał do składu Rady Nadzorczej zostali powołani:
- Leszek Wróblewski,
- Zbigniew Wrzos,
- Piotr Wróblewski,
- Grzegorz Zaremba,
- Artur Bielaszka.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu


Załączniki:

BVT SA - Życiorys L.Wróblewski.pdf

BVT SA - Życiorys P.Wróblewski.pdf