Dla inwestorów

EBI Bieżący | 28/2020

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 13 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, podjęło m.in. uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Mocą uchwał do składu Rady Nadzorczej zostali powołani:
- Leszek Wróblewski,
- Zbigniew Wrzos,
- Piotr Wróblewski,
- Grzegorz Zaremba,
- Artur Bielaszka.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej. Pozostałe życiorysy Zarząd przekaże w formie uzupełnienia niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu


Załączniki:

BVT SA - Życiorys A.Bielaszka.pdf

BVT SA - Życiorys G.Zaremba.pdf

BVT SA - Życiorys Z.Wrzos.pdf