Dla inwestorów

EBI Bieżący | 4/2019

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu


Załączniki:
/user_files/files/BVT-EBI-14.01.2019-raport-miesiczny-za-grudzien-2018-r.-zalacznik.pdf