Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 10/2018

RB_ASO: Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 29.03.2018 r. - Informacja o zakupie wierzytelności
 
Data: 2018-03-29
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 2018 KOR
Data sporządzenia: 2018-03-29
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 29.03.2018 r. - Informacja o zakupie wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_, niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 10/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w którym poinformował o zakupie wierzytelności z sektora bankowego. Korekta jest wynikiem błędnego oznaczenia nabytych wierzytelności jako pakiety w zdaniu w którym wskazywano ich wartość nominalną, podczas gdy nie nabyto pakietów wierzytelności ale po prostu dwie wierzytelności.

Poniżej Zarząd przekazuje pełną poprawioną treść raportu:

"Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_, informuje, iż w dniu 29 marca 2018 roku podpisał umowę dotyczącą zakupu dwóch wierzytelności pochodzących z sektora bankowego. Nabyte wierzytelności dotyczą osób fizycznych oraz są wierzytelnościami zabezpieczonymi hipotecznie. Łączna wartość nominalna wierzytelności wynosi ok. 449 tys. zł.

Szacowany czas windykacji przedmiotowych wierzytelności Zarząd określa na 2 lata."

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-29 Katarzyna Szuba Prezes Zarządu Katarzyna Szuba


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 29.03.2018 r. - Informacja o zakupie wierzytelności
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2018-03-29
Rok biezacy 2018
Numer 10
adres www