Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 16/2019

RB_ASO: Uprawomocnienie się postanowienia o przysądzeniu prawa własności nieruchomości
 
Data: 2019-07-03
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA


Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 2019
Data sporządzenia: 2019-07-03
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Uprawomocnienie się postanowienia o przysądzeniu prawa własności nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2018 z dnia 9 marca 2018 r., w którym Spółka poinformowała o wpłynięciu postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, II Wydział Cywilny z dnia 05 lutego 2018 r. w przedmiocie przysądzenia na rzecz Spółki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym za cenę blisko 3 mln zł niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o uprawomocnieniu się w dniu 29 czerwca 2019 r. tego orzeczenia, co jest równoznaczne z nabyciem prawa własności tej nieruchomości oraz prowadzi do wykazania własności w Księgach Wieczystych.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-03 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Uprawomocnienie się postanowienia o przysądzeniu prawa własności nieruchomości
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2019-07-03
Rok biezacy 2019
Numer 16
adres www