Dla inwestorów

EBI Bieżący | 35/2019

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2019 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, dokonał wypłaty odsetek od obligacji serii E za szósty okres odsetkowy na rzecz wszystkich Obligatariuszy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu