Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 13/2019

RB_ASO: Zawarcie umowy obsługi wierzytelności.
 
Data: 2019-06-06
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 2019
Data sporządzenia: 2019-06-06
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Zawarcie umowy obsługi wierzytelności.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_ informuje, że w dniu 06 czerwca 2019 r. zawarł umowę _"Umowa"_ dotyczącą windykacji wierzytelności na zlecenie kontrahenta _"Kontrahent"_.
Umowa dotyczy dochodzenia przez Spółkę wymagalnych wierzytelności Kontrahenta pochodzących z sektora ubezpieczeniowego. Na podstawie tej Umowy Spółka świadczyć będzie na rzecz Kontrahenta usługi dotyczące egzekwowania wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 18 mln zł. Umowa została zawarta na okres 4 miesięcy, z opcją jej dalszego przedłużenia na warunkach określonych w umowie.
Za świadczone na podstawie tej Umowy usługi Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne od należności odzyskanych przez Spółkę.
Spółka wskazuje, że jest to kolejna umowa w tym kwartale dotycząca windykacji wierzytelności na zlecenie i na rzecz podmiotów zewnętrznych.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-06 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Zawarcie umowy obsługi wierzytelności.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2019-06-06
Rok biezacy 2019
Numer 13
adres www