Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 12/2019

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.
 
Data: 2019-05-31
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Spis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami
Załączniki
Plik Opis
/user_files/files/BVT_Zwyczajne-formularz-2019%281%29.pdf Formularz WZA
/user_files/files/BVT_Zwyczajne-Ogloszenie-2019%281%29.pdf Ogłoszenie WZA
/user_files/files/BVT_Zwyczajne-Ogolna-liczba-akcji-2019%281%29.pdf Liczba akcji BVT
/user_files/files/BVT_Zwyczajne-Pelnomocnictwo-OF-2019%281%29.pdf Pełnomocnictwo BVT OF
/user_files/files/BVT_Zwyczajne-Pelnomocnictwo-OP-2019%281%29.pdf Pełnomocnictwo BVT OP
/user_files/files/BVT_Zwyczajne-uchwaly-2019%281%29.pdf Uchwały WZA BVT

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2019-05-31
Rok biezacy 2019
Numer 12
adres www