Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 19/2018

RB_ASO: Przysądzenie prawa własności nieruchomości
 
Data: 2018-06-20
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 2018
Data sporządzenia: 2018-06-20
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Przysądzenie prawa własności nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr. 12/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w którym Spółka poinformowała o nabyciu wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, pochodzącej z sektora bankowego, informuje, iż w dniu 20 czerwca 2018 r. Zarząd otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Wejherowie, I Wydział Cywilny z dnia 13 czerwca 2018 r. o przysądzeniu prawa własności tej nieruchomości _nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym_ na rzecz Spółki za cenę blisko 230 000 zł. Jednocześnie Sąd zobowiązał dłużnika do wydania Spółce tej nieruchomości. Zarząd wskazuje, iż przysądzenie nastąpiło w związku z wykonaniem warunków licytacyjnych, tj. zapłaty _w postaci zaliczenia własnej wierzytelności, o której mowa w raporcie bieżącym nr 23/2017 z dnia 31 lipca 2017 r._ ceny nabycia za nieruchomość.

Jest to już drugie przesądzenie prawa własności nieruchomości _o przysądzeniu pierwszej wierzytelności Spółka informowała w trybie raportu nr 8/2018 z dnia 09 marca 2018 r._, które jest wynikiem realizowanej przez Spółkę strategii z sektora wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, mające znaczący wpływ na realizację założeń Spółki.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28 - 30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-20 Katarzyna Szuba Prezes Zarządu Katarzyna Szuba


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Przysądzenie prawa własności nieruchomości
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28 - 30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2018-06-20
Rok biezacy 2018
Numer 19
adres www