Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 27/2018

RB_ASO: Podjęcie decyzji w sprawie przedterminowego wykupu części Obligacji serii A
 
Data: 2018-08-14
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 2018
Data sporządzenia: 2018-08-14
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Podjęcie decyzji w sprawie przedterminowego wykupu części Obligacji serii A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie częściowego wcześniejszego wykupu obligacji serii A. Spółka dokona przedterminowego wykupu 600 Obligacji serii A _"Obligacje"_ z liczby 3.077 ogólnie wyemitowanych. Pozostałe Obligacje serii A zostaną wykupione zgodnie warunkami określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii A _"Warunki emisji"_.

Obligacje te zostaną wykupione w celu ich umorzenia na zasadach określonych w Warunkach Emisji, przed terminem wykupu określonym w Warunkach Emisji, a wskazanym na dzień 30 listopada 2018 r.

Obligacje te zostaną wykupione do dnia 31 sierpnia 2018 r. Z uwagi na fakt, iż Obligacje nie zostały zdematerializowane i nie są przedmiotem publicznego obrotu, Obligacje te zostaną wykupione za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ewidencję tych Obligacji. Obligacje zostaną wykupione w drodze wezwania złożonego przez Spółkę za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ewidencję tych Obligacji podmiotom uprawnionym z Obligacji.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-14 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Podjęcie decyzji w sprawie przedterminowego wykupu części Obligacji serii A
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2018-08-14
Rok biezacy 2018
Numer 27
adres www