Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 31/2018

RB_ASO: Informacja o przejęciu w posiadanie zasądzonej nieruchomości.
 
Data: 2018-08-27
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 2018
Data sporządzenia: 2018-08-27
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Informacja o przejęciu w posiadanie zasądzonej nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. oraz 19/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w których Spółka poinformowała odpowiednio o nabyciu wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie pochodzącej z sektora bankowego oraz przysądzeniu na rzecz Spółki prawa własności tej nieruchomości, informuje iż w dniu 27 sierpnia 2018 r. Spółka przejęła we władanie wskazaną nieruchomość _nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym; przysądzona prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydział Cywilny z dnia 13 czerwca 2018 r._. Wydanie nieruchomości Spółce nastąpiło na podstawie polubownego porozumienia z dłużnikiem.

Zarząd informuje, że jest to pierwsza przejęta we władanie nieruchomość w ramach rozpoczętej na przełomie 2016/2017 działalności związanej z wierzytelnościami hipotecznymi. Po sprzedaży tej nieruchomości, osiągnięte wpływy będą przeznaczone m.in. na prowadzenie podobnych inwestycji w wierzytelności zabezpieczone hipotecznie.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-27 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Informacja o przejęciu w posiadanie zasądzonej nieruchomości.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2018-08-27
Rok biezacy 2018
Numer 31
adres www