Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 37/2018

RB_ASO: Zawarcie umowy obsługi wierzytelności
 
Data: 2018-11-16
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 2018
Data sporządzenia: 2018-11-16
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Zawarcie umowy obsługi wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 14 listopada 2018 r. podpisał z podmiotem działającym w sektorze telekomunikacyjnym _"Kontrahent"_ umowę _"Umowa"_, określającą warunki współpracy w przedmiocie dochodzenia przez Spółkę wymagalnych wierzytelności Kontrahenta. Przedmiotem Umowy jest uregulowanie zasad podejmowania przez Spółkę obsługi wierzytelności, rozumianej jako prowadzenie przez Spółkę w imieniu i na rzecz Kontrahenta windykacji pozasądowej roszczeń pieniężnych, przysługujących Kontrahentowi od dłużników wraz z należnymi Kontrahentowi odsetkami ustawowymi i kosztami windykacyjnymi oraz innych czynności wskazanych w Umowie.

Zarząd zaznacza, iż podpisanie niniejszej umowy jest rozwinięciem linii biznesowej, polegającej na usługowym dochodzeniu wierzytelności w imieniu i na rzecz podmiotów trzecich _dotychczas dochodzone przez Spółkę wierzytelności najczęściej stanowiły jej własność_.

Za świadczone usługi, Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne, należne od wierzytelności odzyskanych przez Spółkę.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-16 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Zawarcie umowy obsługi wierzytelności
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2018-11-16
Rok biezacy 2018
Numer 37
adres www