Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 10/2019

 

RB-W_ASO: Transakcje zrealizowane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
 
Data: 2019-04-24
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Spis załączników:
Znaleziono 2 załączniki

/user_files/files/20190424_RG-Powiadomienie_o_transakcji_MAR_art.19_ust1_%282%29.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
/user_files/files/GZ-Powiadomienie_o_transakcji_MAR_art.19_ust1_%282%29.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 2019
Data sporządzenia: 2019-04-24
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Transakcje zrealizowane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_ informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie MAR_ o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki sporządzone przez Pana Roberta Gądek oraz Pana Grzegorza Zaremba, pełniących obowiązki zarządcze w Spółce.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienia.
Załączniki
Plik Opis
/user_files/files/20190424_RG-Powiadomienie_o_transakcji_MAR_art.19_ust1_%281%29.pdf Powiadomienie o transakcji - Robert Gądek
/user_files/files/GZ-Powiadomienie_o_transakcji_MAR_art.19_ust1_%281%29.pdf Powiadomienie o transakcji - Grzegorz Zaremba

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-24 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Transakcje zrealizowane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2019-04-24
Rok biezacy 2019
Numer 10
adres www