Dla inwestorów

EBI Bieżący | 24/2015

Zarząd Spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 27 maja 2015 r., dotyczącego terminów publikacji przez Emitenta raportów okresowych w 2015 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku z dnia 13 listopada 2015 roku, na dzień 10 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu