Dla inwestorów

EBI Kwartalny | 25/2015

Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie (?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu


Załączniki:
/user_files/files/74944-bvt-raport-iii-kwartal-2015-r..pdf