Dla inwestorów

EBI Bieżący | 1/2016

Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie (?Emitent?), wywiązując się z obowiązku nałożonego § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje terminy publikowania raportów okresowych w 2016 r.:
1. raport okresowy za IV kwartał 2015 r. ? w dniu 10 lutego 2016 r.,
2. raport okresowy za I kwartał 2016 r. ? w dniu 11 maja 2016 r.,
3. raport okresowy za II kwartał 2016 r. ? w dniu 10 sierpnia 2016 r.,
4. raport okresowy za III kwartał 2016 r. ? w dniu 09 listopada 2016 r.
Raport roczny Emitenta za rok 2015 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 maja 2016 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu