Dla inwestorów

EBI Bieżący | 21/2016

Zarząd Spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2016 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Restauracji Bombay Music w Tarnowie, ul. Krakowska 11A (budynek Krakus).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu


Załączniki:
1) /user_files/files/81701-1.-bvt-zwa-28.06.2016-r-ogloszenie.pdf

2) /user_files/files/81702-2.-bvt-zwa-28.06.2016-r-uchwaly.pdf

3) /user_files/files/81703-3.-bvt-zwa-28.06.2016-r-pelnomocnictwo-osoby-fizyczne.pdf

4) /user_files/files/81704-4.-bvt-zwa-28.06.2016-r-pelnomocnictwo-osoby-prawne.pdf

5) /user_files/files/81706-5-bvt-zwa-28.06.2016-r-formularze.pdf

6) /user_files/files/81708-6.-bvt-zwa-28.06.2016-r-ogolna-liczba-akcji-2016.pdf