Dla inwestorów

EBI Bieżący | 19/2019

Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 25 marca 2019 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 212/2019, mocą której postanowił upomnieć Spółkę. Upomnienie związane jest z niedochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. w terminie 45 dni od zakończenia kwartału, tj. do dnia 14 lutego 2019 r.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż informował o naruszeniu obowiązku informacyjnego w trybie raportu bieżącego EBI nr 11/2019 z dnia 15 lutego 2019 r., w którym wskazano, iż opóźnienie w publikacji raportu wynikało z wcześniej zaplanowanych obowiązków służbowych osoby publikującej raport, w połączeniu z następstwem trudnych do przewidzenia problemów natury technicznej, które związane były z samą procedurą publikacji raportów (sam raport wysyłany jeszcze we właściwy dzień, ostatecznie został opublikowany tuż po północy z 14/15 lutego 2019 r., a wówczas systemowa data publikacji została oznaczona już jako 15 lutego 2019 r.).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu