Dla inwestorów

EBI Bieżący | 33/2016

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2016 roku otrzymał informację o przyjęciu złożonej przez Spółkę oferty na zakup dwóch pakietów wierzytelności pochodzących z sektora masowej komunikacji miejskiej.
Wartość nominalna pakietów wynosi ponad 2 mln złotych.
O podpisaniu umowy nabycia wskazanych pakietów wierzytelności, Spółka poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu