Dla inwestorów

EBI Bieżący | 5/2017

Zarząd spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 lutego 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała – w drodze dokooptowania - na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Zarembę.

Niniejszym uzupełniono skład Rady Nadzorczej do liczby pięciu członków. W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys Pana Grzegorza Zaremby.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu


Załączniki:
/user_files/files/88818-bvt-sa-rn-zyciorys-grzegorz-zaremba.pdf