Dla inwestorów

EBI Bieżący | 7/2017

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu


Załączniki:
/user_files/files/89039-bvt-ebi-14.03.2017-raport-miesiczny-za-luty-2017-r.-zalacznik.pdf