Dla inwestorów

EBI Bieżący | 16/2017

Zarząd spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 09 stycznia 2017 r., dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2017 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2016, z dnia 29 maja 2017 roku, na dzień 24 maja 2017 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu