Dla inwestorów

.

Oferta Publiczna Obligacji serii M BVT S.A.

Dokumenty  do  pobrania związane z Ofertą Obligacji

Podstawowe parametry emisji:

Wielkość emisji

2.000 sztuk Obligacji (2.000.000 zł)

Wartość nominalna Obligacji

1.000,00 zł

Minimalny liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji

5 szt.

Wysokość oprocentowania

8,4% rocznie

Okresy odsetkowe

Kwartalne

Zabezpieczenie

Zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności o wartości 170% wartości nominalnej przydzielonych obligacji, ustanowione po przydziale Obligacji

Termin wykupu

24 miesiące

Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłat

Od 03 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r.

Przydział Obligacji

1 kwietnia 2022 r.

 

Dodatkowe wynagrodzenie: 8,4% w skali roku za okres od dnia złożenie formularza i dokonania wpłaty - do dnia emisji obligacji.

Przedmiot działalności

Spółka działa na rynku wierzytelności, jej oferta obejmuje:

  • windykację własnych wierzytelności, w tym pakietów wierzytelności masowych, wierzytelności biznesowych oraz wierzytelności hipotecznych;
  • windykację na zlecenie;
  • obrót pakietami wierzytelności.

 

Spółka specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników, w szczególności związanych z przedsiębiorstwami z branży transportu kolejowego oraz miejskiego transportu publicznego (opłaty za brak biletów komunikacyjnych), a także wierzytelności hipotecznych.

Więcej informacji znajduje się na stronach www.bvtsa.com.pl oraz w Dokumencie ofertowym.

 

Jak dokonać zapisu

Wypełniony i podpisany Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji prosimy przesłać:

albo

  • oryginał na adres siedziby Spółki.