Dla inwestorów

Walne Zgromadzenie Obligatariuszy

PODSUMOWANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII C SPÓŁKI W DNIU 30 LISTOPADA 2017r.

  Dokument
Pobierz 1. Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C Spółki pod firmą: BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
Pobierz 2. Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii C
Pobierz 3. Oświadczenie Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji serii C

 

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII C SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2017r. na godz. 10:00

  Dokument
Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy uprawnionych z obligacji na okaziciela serii C Spółki (ISIN PLBVTSA00020)
Pobierz 2. Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy serii C Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 30 listopada 2017 roku
Pobierz 3. Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii C
Pobierz 4. Opinia dotycząca oszacowania wartości portfeli wierzytelności Firmy BVT Spółka Akcyjna
Pobierz 5. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy serii C BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 30 listopada 2017 r.
Pobierz 6. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy serii C BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 30 listopada 2017 r.