Dla inwestorów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r. na godz. 10:00

  Dokument
Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r.
Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 30 czerwca 2021 r.
Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r.
Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r.
Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r.
Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2020 r. na godz. 10:00 wraz z uzupełnieniem porzadku obrad z wniosku Akcjonarusza

  Dokument
Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2020 r.z uzupełnionym porzadkiem obrad
Pobierz 2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 30 grudnia 2020 r.
Pobierz 3. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłaczenie prawa poboru akcji serii F
Pobierz 4. Opinia Zarządu uzasadniające wyłączenia prawa poboru warrantów serii A
Pobierz 5. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r.
Pobierz 6. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r.
Pobierz 7. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r.
Pobierz 8. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2020 r. na godz. 10:00

  Dokument
Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2020 r.
Pobierz 2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 30 grudnia 2020 r.
Pobierz 3. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłaczenie prawa poboru akcji serii F
Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r.
Pobierz 5. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r.
Pobierz 6. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r.
Pobierz 7. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 13 LIPCA 2020 r. na godz. 10:00

  Dokument
Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lipca 2020 r.
Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 13 lipca 2020 r.
Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r.
Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r.
Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r.
Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 r. na godz. 10:00

  Dokument
Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2019 r.
Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 28.06.2019 r.
Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2019 r.
Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2019 r.
Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2019 r.
Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2018 r. na godz. 10:00

  Dokument
Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27.06.2018 r.
Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 27.06.2018 r.
Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2018 r.
Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2018 r.
Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2018 r.
Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r. na godz. 10:00

  Dokument
Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2017 r
Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 30.06.2017 r
Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 30.06.2017 r
Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 30.06.2017 r
Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 30.06.2017r
Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2017 r
Pobierz 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016
Pobierz 8. Sprawozdanie finansowe BVT SA za rok 2016
Pobierz 9. Opinia biegłego rewidenta wraz z Raportem do Opinii z badania sprawozdania finansowego BVT SA za rok 2016

 

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016R.

  Dokument
Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Pobierz 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku
Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r.
Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r.
Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2016r.
Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

 

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 MAJA 2016r.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT S.A. z Windykacja PL Sp. z o.o.

  Tytuł
Pobierz Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT S.A. z Windykacja PL Sp. z o.o.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT S.A. z Windykacja PL Sp. z o.o.

  Dokument
Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu w dniu 31 maja 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BVT SA
Pobierz 2. Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia
Pobierz 3. Plan Połączenia wraz z załącznikami
Pobierz 4. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu BVT Sp. z o.o. za rok 2013
Pobierz 5. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu BVT SA za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta
Pobierz 6. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu BVT SA za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta
Pobierz 7. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu WindykacjaPL Sp. z o. o. za rok 2013
Pobierz 8. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu WindykacjaPL Sp. z o. o. za rok 2014
Pobierz 9. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu WindykacjaPL Sp. z o.o. za rok 2015
Pobierz 10. Sprawozdanie Zarządu BVT SA dot. planu połączenia
Pobierz 11. Sprawozdanie Zarządu WindykacjaPL Sp. z o. o. dot. planu połączenia
Pobierz 12. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek BVT S.A oraz WindykacjaPL
Pobierz 13. Formularz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BVT SA