Dla inwestorów

Strategia rozwoju

  1. Kontynuacja zakupu i windykacji wierzytelności masowych od operatorów usług komunikacyjnych, wierzytelności pochodzących z branży telekomunikacyjnej, wierzytelności z branży pożyczkowej
  2. Utrzymywanie dywersyfikacji portfeli związanych z wierzytelnościami bankowymi.
  3. Rozwój działalności usługowej (monitoring i inkaso) wobec dużych wierzycieli pierwotnych (ubezpieczyciele, pożyczkodawcy, usługodawcy). Rozwój nowych usług około-windykacyjnych i prawnych (obsługa prawna kredytów walutowych itp.)
  4. Budowanie selektywnej specjalizacji i wysokomarżowej pozycji w wybranych segmentach dla windykacji własnych wierzytelności masowych, biznesowych i hipotecznych.
  5. Dalszy rozwój infrastruktury teleinformatycznej, analiz „big data”, wykorzystania AI oraz migracji do pracy rozproszonej w wysoko wykwalifikowanym zespołem w dogodnych lokalizacjach (budowanie przewagi know-how oraz kosztowej przez efektywność rozwiązań).
  6. Możliwe budowanie pozycji na rynku wierzytelności bankowych poprzez wprowadzenie usługi zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi.