Dla inwestorów

Raporty bieżące i okresowe

2022-06-29 19:24:00

ESPI Bieżący | 28/2022

Uchwały głosowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A.

2022-06-28 18:33:00

EBI Bieżący | 15/2022

Uchwały głosowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT S.A.

2022-06-28 18:01:00

ESPI Bieżący | 27/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r. BVT S.A.

2022-06-28 15:13:00

ESPI Bieżący | 26/2022

Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze BVT S.A.

2022-06-28 14:57:00

ESPI Bieżący | 25/2022

Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w głosach BVT S.A.

2022-06-27 18:31:00

ESPI Bieżący | 24/2022

Nabycie i umorzenie części obligacji serii J BVT S.A.

2022-06-24 19:49:00

ESPI Bieżący | 23/2022

Nabycie i umorzenie części obligacji serii J BVT S.A.

2022-06-22 15:00:00

ESPI Bieżący | 22/2022

Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze BVT S.A.

2022-06-14 13:23:00

EBI Bieżący | 15/2022

Raport miesięczny za maj 2022 roku BVT S.A.

2022-06-10 17:03:00

ESPI Bieżący | 21/2022

Uruchomienie nowych obszarów działalności w zakresie obsługi kredytobiorców denominowanych we frankach szwajcarskich, a także oferowania rozwiązań technologicznych zapewniających wymagane prawem energetycznym i klimatycznym parametry jakościowe poboru ene BVT S.A.

2022-06-10 16:41:00

ESPI Bieżący | 20/2022

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r. BVT S.A.

2022-06-10 16:06:00

EBI Bieżący | 14/2022

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r. BVT S.A.

2022-06-03 17:40:00

EBI Bieżący | 13/2022

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii N. BVT S.A.

2022-06-01 23:17:00

ESPI Bieżący | 19/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. BVT S.A.

2022-06-01 22:55:00

EBI Bieżący | 12/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. BVT S.A.

2022-05-31 19:00:00

EBI Roczny | 11/2022

Raport roczny za rok obrotowy 2021 BVT S.A.

2022-05-16 23:40:00

EBI Kwartalny | 10/2022

Raport okresowy za I kwartał 2022 r. BVT S.A.

2022-05-14 20:20:00

EBI Bieżący | 9/2022

Raport miesięczny za kwiecień 2022 roku BVT S.A.

2022-05-12 14:20:00

ESPI Bieżący | 18/2022

Wypłata odsetek od obligacji serii L

2022-04-19 13:08:00

ESPI Bieżący | 17/2022

Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii I. BVT S.A.

2022-04-14 10:29:00

EBI Bieżący | 8/2022

Raport miesięczny za marzec 2022 roku BVT S.A.

2022-04-01 19:17:00

ESPI Bieżący | 16/2022

Przydział obligacji serii M. BVT S.A.

2022-03-30 13:28:00

ESPI Bieżący | 15/2022

Wypłata odsetek od obligacji serii J. BVT S.A.

2022-03-15 14:55:00

ESPI Bieżący | 14/2022

Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii H. BVT S.A.

2022-03-14 17:56:00

ESPI Bieżący | 13/2022

Nabycie i umorzenie części obligacji serii H. BVT S.A.

2022-03-11 17:25:00

EBI Bieżący | 7/2022

Raport miesięczny za luty 2022 roku. BVT S.A.

2022-03-04 10:35:00

ESPI Bieżący | 12/2022

Wypłata odsetek od obligacji serii K. BVT S.A.

2022-02-22 15:59:00

ESPI Bieżący | 11/2022

Nabycie i umorzenie części obligacji serii H. BVT S.A.

2022-02-21 16:28:00

ESPI Bieżący | 10/2022

Zawarcie umowy obsługi wierzytelności PKP Intercity S.A. BVT S.A.

2022-02-21 16:12:00

ESPI Bieżący | 9/2022

Nabycie i umorzenie części obligacji serii H. BVT S.A.

2022-02-18 20:13:00

ESPI Bieżący | 8/2022

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2022-02-14 21:23:00

EBI Kwartalny | 6/2022

Raport okresowy za IV kwartał 2021 r. BVT S.A.

2022-02-14 12:21:00

ESPI Bieżący | 7/2022

Wypłata odsetek od obligacji serii L. BVT S.A.

2022-02-10 19:55:00

EBI Bieżący | 5/2022

Raport miesięczny za styczeń 2022 roku. BVT S.A.

2022-02-10 19:45:00

ESPI Bieżący | 6/2022

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2022-02-08 18:37:00

ESPI Bieżący | 5/2022

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2022-02-07 12:46:00

EBI Bieżący | 4/2022

Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki. BVT S.A.

2022-02-03 14:52:00

EBI Bieżący | 3/2022

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii M. BVT S.A.

2022-01-19 17:11:00

ESPI Bieżący | 4/2022

Wypłata odsetek od obligacji serii I. BVT S.A.

2022-01-18 19:46:00

ESPI Bieżący | 3/2022

Otrzymanie decyzji w sprawie wniosku o umorzenie subwencji finansowej. BVT S.A.

2022-01-14 18:21:00

ESPI Bieżący | 2/2022

Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2022-01-14 17:10:00

ESPI Bieżący | 1/2022

Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze BVT S.A.

2022-01-14 15:57:00

EBI Bieżący | 2/2022

Raport miesięczny za grudzień 2021 roku. BVT S.A.

2022-01-14 15:48:00

EBI Bieżący | 1/2022

Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. BVT S.A

2021-12-30 12:37:00

ESPI Bieżący | 72/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii J. BVT S.A.

2021-12-27 19:56:00

ESPI Bieżący | 71/2021

Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. BVT S.A.

2021-12-27 19:10:00

ESPI Bieżący | 70/2021

Informacja o zakupie wierzytelności. BVT S.A.

2021-12-21 17:12:00

ESPI Bieżący | 69/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-21 17:08:00

ESPI Bieżący | 68/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-20 15:59:00

ESPI Bieżący | 67/2021

Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. BVT S.A.

2021-12-17 18:54:00

ESPI Bieżący | 66/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-17 18:47:00

ESPI Bieżący | 65/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-17 18:36:00

ESPI Bieżący | 64/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-17 17:59:00

ESPI Bieżący | 63/2021

Zawarcie umowy obsługi wierzytelności. BVT S.A.

2021-12-16 18:21:00

ESPI Bieżący | 62/2021

Transakcje zrealizowane przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. BVT S.A.

2021-12-15 10:18:00

ESPI Bieżący | 61/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii H. BVT S.A.

2021-12-14 22:28:00

ESPI Bieżący | 60/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-14 22:27:00

ESPI Bieżący | 59/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-14 19:30:00

ESPI Bieżący | 58/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-13 19:40:00

ESPI Bieżący | 57/2021

Transakcje zrealizowane przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. BVT S.A.

2021-12-10 18:19:00

EBI Bieżący | 25/2021

Raport miesięczny za listopad 2021 roku. BVT S.A.

2021-12-10 18:12:00

ESPI Bieżący | 56/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-10 18:05:00

ESPI Bieżący | 55/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-08 20:29:00

ESPI Bieżący | 54/2021

Transakcje zrealizowane przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. BVT S.A.

2021-12-08 20:20:00

ESPI Bieżący | 53/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-08 20:11:00

ESPI Bieżący | 52/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-08 20:03:00

ESPI Bieżący | 51/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-07 13:40:00

ESPI Bieżący | 50/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-12-06 11:11:00

ESPI Bieżący | 49/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii K. BVT S.A.

2021-12-03 19:18:00

ESPI Bieżący | 48/2021

Transakcje zrealizowane przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. BVT S.A.

2021-12-02 23:12:00

ESPI Bieżący | 47/2021

Korekta raportu nr 47/2021 z dn. 2.12.2021 r. - Transakcje zrealizowane przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. BVT S.A.

2021-12-02 18:24:00

ESPI Bieżący | 47/2021

Transakcje zrealizowane przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. BVT S.A.

2021-11-29 19:09:00

ESPI Bieżący | 46/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-11-29 19:01:00

ESPI Bieżący | 45/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-11-29 18:53:00

ESPI Bieżący | 44/2021

Korekta raportu nr 44/2021 z dn. 29 listopada 2021 r. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-11-29 18:33:00

ESPI Bieżący | 44/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-11-29 18:26:00

ESPI Bieżący | 43/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-11-29 18:11:00

ESPI Bieżący | 42/2021

Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. BVT S.A.

2021-11-26 11:10:00

ESPI Bieżący | 41/2021

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach. BVT S.A.

2021-11-24 17:34:00

ESPI Bieżący | 40/2021

Transakcje zrealizowane przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. BVT S.A.

2021-11-18 12:16:00

ESPI Bieżący | 39/2021

Przysądzenie prawa własności nieruchomości. BVT S.A.

2021-11-15 19:13:00

EBI Kwartalny | 24/2021

Raport okresowy za III kwartał 2021 r. BVT S.A.

2021-11-12 12:36:00

ESPI Bieżący | 38/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii L. BVT S.A.

2021-11-10 18:04:00

EBI Bieżący | 23/2021

Raport miesięczny za październik 2021 roku. BVT S.A.

2021-10-22 18:04:00

ESPI Bieżący | 37/2021

Przystąpienie do rozmów w sprawie możliwych inwestycji strategicznych w zakresie prowadzonej działalności. BVT S.A.

2021-10-22 14:22:00

ESPI Bieżący | 36/2021

Informacja o zakupie wierzytelności. BVT S.A.

2021-10-19 14:49:00

ESPI Bieżący | 35/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii I. BVT S.A.

2021-10-14 21:43:00

EBI Bieżący | 22/2021

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H. BVT S.A.

2021-10-13 19:16:00

ESPI Bieżący | 34/2021

Upływ terminu związanego z podpisanym porozumieniem inwestycyjnym z 13 kwietnia 2021r., ustalającym harmonogram działań zmierzających do zawarcia transakcji przejęcia przedsiębiorstwa oraz warunki zawarcia takiej transakcji. BVT S.A.

2021-10-12 09:49:00

EBI Bieżący | 21/2021

Raport miesięczny za wrzesień 2021 roku. BVT S.A.

2021-10-11 21:13:00

ESPI Bieżący | 33/2021

Spłata kredytu rewolwingowego. BVT S.A.

2021-09-30 19:49:00

ESPI Bieżący | 32/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii J. BVT S.A.

2021-09-15 10:04:00

ESPI Bieżący | 31/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii H. BVT S.A.

2021-09-13 16:26:00

EBI Bieżący | 20/2021

Raport miesięczny za sierpień 2021 roku. BVT S.A.

2021-09-07 17:50:00

ESPI Bieżący | 30/2021

Zawarcie ramowej umowy obsługi wierzytelności. BVT S.A.

2021-09-06 14:35:00

ESPI Bieżący | 29/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii K. BVT S.A.

2021-09-03 16:48:00

ESPI Bieżący | 28/2021

Zawarcie ramowej umowy obsługi wierzytelności. BVT S.A.

2021-08-31 21:03:00

EBI Bieżący | 19/2021

Zmiana uchwały Zarządu z dn. 30.06.2021 r. (podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego) - wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii H. BVT S.A.

2021-08-16 18:49:00

EBI Kwartalny | 18/2021

Raport okresowy za II kwartał 2021 r. BVT S.A.

2021-08-12 11:02:00

ESPI Bieżący | 27/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii L BVT S.A.

2021-08-11 12:49:00

EBI Bieżący | 17/2021

Raport miesięczny za lipiec 2021 roku. BVT S.A.

2021-08-11 12:26:00

ESPI Bieżący | 26/2021

Przystąpienie do rozmów w sprawie rozwoju oprogramowania i rozwiązań prawno-technicznych związanych z fiskalizacją obrotu gospodarczego. BVT S.A.

2021-07-19 10:38:00

ESPI Bieżący | 25/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii I BVT S.A.

2021-07-14 20:11:00

EBI Bieżący | 16/2021

Raport miesięczny za czerwiec 2021 roku. BVT S.A.

2021-06-30 16:38:00

EBI Bieżący | 15/2021

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. BVT S.A.

2021-06-30 14:56:00

ESPI Bieżący | 24/2021

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 r. BVT S.A.

2021-06-30 14:47:00

EBI Bieżący | 14/2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. BVT S.A.

2021-06-30 13:29:00

ESPI Bieżący | 23/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii J. BVT S.A.

2021-06-21 20:30:00

ESPI Bieżący | 22/2021

Przystąpienie do rozmów w sprawie pozyskania do obsługi pakietów kredytów hipotecznych, tzw. frankowych. BVT S.A.

2021-06-15 09:29:00

ESPI Bieżący | 21/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii H BVT S.A.

2021-06-14 14:10:00

EBI Bieżący | 13/2021

Raport miesięczny za maj 2021 roku BVT S.A.

2021-06-14 13:54:00

ESPI Bieżący | 20/2021

Zawarcie umowy obsługi wierzytelności BVT S.A.

2021-06-04 11:31:00

ESPI Bieżący | 19/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii K BVT S.A.

2021-06-02 19:24:00

EBI Bieżący | 12/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. BVT S.A.

2021-06-02 19:16:00

ESPI Bieżący | 18/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. BVT S.A.

2021-05-31 22:12:00

EBI Roczny | 11/2021

Raport roczny za 2020 rok obrotowy BVT S.A.

2021-05-27 20:18:00

EBI Bieżący | 10/2021

Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki BVT S.A.

2021-05-17 22:35:00

EBI Kwartalny | 9/2021

Raport okresowy za I kwartał 2021 r. BVT S.A.

2021-05-14 20:04:00

EBI Bieżący | 8/2021

Raport miesięczny za kwiecień 2021 roku. BVT S.A.

2021-05-13 20:58:00

ESPI Bieżący | 17/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii L BVT S.A.

2021-04-20 21:38:00

ESPI Bieżący | 16/2021

Informacja o zakupie wierzytelności BVT S.A.

2021-04-19 10:17:00

ESPI Bieżący | 15/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii I BVT S.A.

2021-04-14 15:31:00

ESPI Bieżący | 14/2021

Informacja o zakupie wierzytelności BVT S.A.

2021-04-13 20:45:00

ESPI Bieżący | 13/2021

Podpisanie porozumienia inwestycyjnego ustalającego harmonogram działań zmierzających do zawarcia transakcji przejęcia przedsiębiorstwa, oraz warunki zawarcia takiej transakcji. BVT S.A.

2021-04-12 19:25:00

EBI Bieżący | 7/2021

Raport miesięczny za marzec 2021 roku BVT S.A.

2021-04-09 19:58:00

ESPI Bieżący | 12/2021

Informacja o zakupie wierzytelności BVT S.A.

2021-04-06 16:32:00

ESPI Bieżący | 11/2021

Informacja o zakupie wierzytelności BVT S.A.

2021-03-30 10:32:00

ESPI Bieżący | 10/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii J BVT S.A.

2021-03-29 15:57:00

ESPI Bieżący | 9/2021

Informacja o zakupie wierzytelności BVT S.A.

2021-03-23 13:27:00

ESPI Bieżący | 8/2021

Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii G BVT S.A.

2021-03-15 09:59:00

ESPI Bieżący | 7/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii H BVT S.A.

2021-03-12 12:12:00

EBI Bieżący | 6/2021

Raport miesięczny za luty 2021 roku BVT S.A.

2021-03-04 12:33:00

ESPI Bieżący | 6/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii K BVT S.A.

2021-02-15 23:11:00

EBI Kwartalny | 5/2021

Raport okresowy za IV kwartał 2020 r. BVT S.A.

2021-02-12 19:13:00

EBI Bieżący | 4/2021

Raport miesięczny za styczeń 2021 roku BVT S.A.

2021-02-12 17:39:00

ESPI Bieżący | 5/2021

Przydział obligacji serii L BVT S.A.

2021-02-10 13:48:00

ESPI Bieżący | 4/2021

Nabycie i umorzenie części obligacji serii G BVT S.A.

2021-01-25 20:16:00

ESPI Bieżący | 3/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii G BVT S.A.

2021-01-19 11:57:00

ESPI Bieżący | 2/2021

Wypłata odsetek od obligacji serii I BVT S.A.

2021-01-13 19:48:00

EBI Bieżący | 3/2021

Raport miesięczny za grudzień 2020 roku BVT S.A.

2021-01-13 19:39:00

EBI Bieżący | 2/2021

Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki BVT S.A.

2021-01-13 14:19:00

EBI Bieżący | 1/2021

Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku BVT S.A.

2021-01-11 17:55:00

ESPI Bieżący | 1/2021

Przystąpienie do rozmów w sprawie możliwych rozwiązań strategicznych w zakresie prowadzonej działalności BVT S.A.

2020-12-30 16:22:00

EBI Bieżący | 44/2020

Podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych BVT S.A.

2020-12-30 15:59:00

EBI Bieżący | 43/2020

Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT S.A.

2020-12-30 13:28:00

ESPI Bieżący | 50/2020

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 30 grudnia 2020 r. BVT S.A.

2020-12-30 13:14:00

ESPI Bieżący | 49/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii J BVT S.A.

2020-12-18 19:32:00

ESPI Bieżący | 48/2020

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach BVT S.A.

2020-12-18 19:26:00

ESPI Bieżący | 47/2020

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach BVT S.A.

2020-12-17 20:22:00

ESPI Bieżący | 46/2020

Otrzymanie subwencji finansowej BVT S.A.

2020-12-14 17:53:00

EBI Bieżący | 42/2020

Raport miesięczny za listopad 2020 roku BVT S.A.

2020-12-14 17:43:00

ESPI Bieżący | 45/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii H BVT S.A.

2020-12-11 19:59:00

EBI Bieżący | 41/2020

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r. BVT S.A.

2020-12-11 19:50:00

ESPI Bieżący | 44/2020

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r. BVT S.A.

2020-12-09 23:11:00

EBI Bieżący | 40/2020

Żądanie akcjonariusza w sprawie uzupełnienia porządku obrad BVT S.A.

2020-12-09 19:00:00

EBI Bieżący | 39/2020

Zamiana akcji uprzywilejowanych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela BVT S.A.

2020-12-09 14:23:00

ESPI Bieżący | 43/2020

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji BVT S.A.

2020-12-04 18:39:00

ESPI Bieżący | 42/2020

Przekazanie środków na wypłatę odsetek od obligacji serii K BVT S.A.

2020-12-03 21:51:00

EBI Bieżący | 38/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 grudnia 2020 r. BVT S.A.

2020-12-03 21:43:00

ESPI Bieżący | 41/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 grudnia 2020 r. BVT S.A.

2020-11-30 11:04:00

ESPI Bieżący | 40/2020

Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii F BVT S.A.

2020-11-20 18:13:00

ESPI Bieżący | 39/2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji. BVT S.A.

2020-11-13 23:47:00

EBI Kwartalny | 37/2020

Raport okresowy za III kwartał 2020 r. BVT S.A.

2020-11-13 17:14:00

EBI Bieżący | 36/2020

Raport miesięczny za październik 2020 roku. BVT S.A

2020-11-12 16:28:00

EBI Bieżący | 35/2020

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii L BVT S.A.

2020-11-02 18:40:00

ESPI Bieżący | 38/2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji BVT S.A.

2020-10-23 10:50:00

ESPI Bieżący | 37/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii G BVT S.A.

2020-10-19 10:29:00

ESPI Bieżący | 36/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii I BVT S.A.

2020-10-15 12:55:00

ESPI Bieżący | 35/2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji BVT S.A.

2020-10-14 17:42:00

EBI Bieżący | 34/2020

Raport miesięczny za wrzesień 2020 roku BVT S.A.

2020-09-30 14:58:00

ESPI Bieżący | 34/2020

Zawarcie umowy obsługi wierzytelności BVT S.A.

2020-09-30 13:27:00

ESPI Bieżący | 33/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii J BVT S.A.

2020-09-29 16:45:00

ESPI Bieżący | 32/2020

Informacja o zawarciu umowy zakupu wierzytelności BVT S.A.

2020-09-28 21:52:00

ESPI Bieżący | 31/2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji. BVT S.A.

2020-09-21 19:30:00

ESPI Bieżący | 30/2020

Informacja o zakupie wierzytelności BVT S.A.

2020-09-18 19:41:00

ESPI Bieżący | 29/2020

Przegląd opcji strategicznych. BVT S.A.

2020-09-14 11:55:00

EBI Bieżący | 33/2020

Raport miesięczny za sierpień 2020 roku BVT S.A.

2020-09-09 14:09:00

ESPI Bieżący | 28/2020

Informacja o zakupie wierzytelności BVT S.A.

2020-09-04 18:07:00

EBI Bieżący | 32/2020

Przydział obligacji serii K BVT S.A.

2020-09-04 17:42:00

ESPI Bieżący | 27/2020

Przydział obligacji serii K BVT S.A.

2020-08-28 18:20:00

ESPI Bieżący | 26/2020

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach BVT S.A.

2020-08-28 17:59:00

ESPI Bieżący | 25/2020

Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze BVT S.A.

2020-08-28 10:53:00

ESPI Bieżący | 24/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii F BVT S.A.

2020-08-14 23:01:00

EBI Kwartalny | 31/2020

Raport okresowy za II kwartał 2020 r. BVT S.A.

2020-08-14 19:07:00

EBI Bieżący | 30/2020

Raport miesięczny za lipiec 2020 roku BVT S.A.

2020-07-31 17:42:00

ESPI Bieżący | 23/2020

Otrzymanie wierzytelności do windykacji na rzecz podmiotu trzeciego BVT S.A.

2020-07-23 11:59:00

ESPI Bieżący | 22/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii G BVT S.A.

2020-07-20 22:06:00

ESPI Bieżący | 21/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii I BVT S.A.

2020-07-15 12:01:00

ESPI Bieżący | 20/2020

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 13 lipca 2020 r. BVT S.A.

2020-07-14 17:35:00

EBI Bieżący | 29/2020

Uzupełnienie raportu nr 28/2020 z dn. 13.07.2020 r. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję BVT S.A.

2020-07-13 23:58:00

EBI Bieżący | 28/2020

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję BVT S.A.

2020-07-13 19:45:00

EBI Bieżący | 27/2020

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT S.A.

2020-07-13 19:37:00

EBI Bieżący | 26/2020

Raport miesięczny za czerwiec 2020 roku BVT S.A

2020-06-30 11:41:00

ESPI Bieżący | 19/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii J BVT S.A.

2020-06-22 17:49:00

ESPI Bieżący | 18/2020

Otrzymanie wierzytelności do windykacji na rzecz podmiotu trzeciego BVT S.A.

2020-06-22 16:38:00

EBI Bieżący | 25/2020

Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii E BVT S.A

2020-06-22 16:27:00

ESPI Bieżący | 17/2020

Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii E BVT S.A.

2020-06-19 13:36:00

ESPI Bieżący | 16/2020

Przekazanie środków na wykup Obligacji serii E BVT S.A.

2020-06-16 19:43:00

ESPI Bieżący | 15/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 lipca 2020 r. BVT S.A.

2020-06-16 19:33:00

EBI Bieżący | 24/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 lipca 2020 r. BVT S.A

2020-06-15 12:53:00

ESPI Bieżący | 14/2020

Zawarcie umowy obsługi wierzytelności. BVT S.A.

2020-06-15 10:34:00

ESPI Bieżący | 13/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii H BVT S.A.

2020-06-12 19:20:00

EBI Bieżący | 23/2020

Umorzenie części obligacji serii E BVT S.A

2020-06-12 19:15:00

ESPI Bieżący | 12/2020

Nabycie części Obligacji serii E BVT S.A.

2020-06-10 13:25:00

EBI Bieżący | 22/2020

Raport miesięczny za maj 2020 roku BVT S.A

2020-06-04 17:19:00

EBI Bieżący | 21/2020

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii K BVT S.A

2020-06-02 14:15:00

ESPI Bieżący | 11/2020

Informacja o zakupie wierzytelności BVT S.A.

2020-05-28 10:24:00

ESPI Bieżący | 10/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii F BVT S.A.

2020-05-26 17:07:00

ESPI Bieżący | 9/2020

Otrzymanie pomocy ze środków publicznych na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników BVT S.A.

2020-05-14 20:15:00

EBI Kwartalny | 20/2020

Raport okresowy za I kwartał 2020 r. BVT S.A

2020-05-13 19:22:00

EBI Roczny | 19/2020

Raport roczny za rok obrotowy 2019 BVT S.A

2020-05-13 15:19:00

EBI Bieżący | 18/2020

Raport miesięczny za kwiecień 2020 roku BVT S.A

2020-05-11 23:27:00

EBI Bieżący | 17/2020

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

2020-05-05 17:03:00

EBI Bieżący | 16/2020

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu BVT S.A

2020-04-23 23:30:00

ESPI Bieżący | 8/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii G BVT S.A.

2020-04-20 18:26:00

ESPI Bieżący | 7/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii I BVT S.A.

2020-04-16 14:33:00

EBI Bieżący | 15/2020

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem BVT S.A

2020-04-14 19:21:00

EBI Bieżący | 14/2020

Raport miesięczny za marzec 2020 roku BVT S.A

2020-04-07 15:39:00

ESPI Bieżący | 6/2020

Otrzymanie wierzytelności do windykacji na rzecz podmiotu trzeciego BVT S.A.

2020-03-30 15:08:00

EBI Bieżący | 13/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii J BVT S.A

2020-03-20 11:14:00

EBI Bieżący | 12/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii E BVT S.A

2020-03-20 11:13:00

EBI Bieżący | 11/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii E BVT S.A

2020-03-16 19:48:00

EBI Bieżący | 10/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii H BVT S.A

2020-03-11 19:08:00

EBI Bieżący | 9/2020

Raport miesięczny za luty 2020 roku BVT S.A

2020-02-28 14:55:00

EBI Bieżący | 8/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii F BVT S.A

2020-02-14 22:52:00

EBI Kwartalny | 7/2020

Raport okresowy za IV kwartał 2019 r. BVT S.A

2020-02-14 18:19:00

ESPI Bieżący | 5/2020

Informacja o zakupie wierzytelności BVT S.A.

2020-02-13 22:23:00

EBI Bieżący | 6/2020

Raport miesięczny za styczeń 2020 roku BVT S.A

2020-01-30 23:17:00

ESPI Bieżący | 4/2020

Sprzedaż nieruchomości BVT S.A.

2020-01-23 11:01:00

EBI Bieżący | 5/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii G BVT S.A

2020-01-22 15:50:00

ESPI Bieżący | 3/2020

Zawarcie umowy obsługi wierzytelności. BVT S.A.

2020-01-20 19:30:00

EBI Bieżący | 4/2020

Wypłata odsetek od obligacji serii I BVT S.A

2020-01-13 18:52:00

EBI Bieżący | 3/2020

Raport miesięczny za grudzień 2019 roku BVT S.A

2020-01-13 18:48:00

EBI Bieżący | 2/2020

Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku BVT S.A

2020-01-09 19:22:00

ESPI Bieżący | 2/2020

Przysądzenie prawa własności nieruchomości BVT S.A.

2020-01-07 12:38:00

EBI Bieżący | 1/2020

Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii D BVT S.A

2020-01-02 15:48:00

ESPI Bieżący | 1/2020

Przekazanie środków na wykup Obligacji serii D BVT S.A.

2019-12-30 20:08:00

EBI Bieżący | 61/2019

Przydział obligacji serii J BVT S.A

2019-12-30 19:55:00

ESPI Bieżący | 27/2019

Przydział obligacji serii J BVT S.A.

2019-12-23 16:57:00

EBI Bieżący | 60/2019

Umorzenie części obligacji serii D BVT S.A

2019-12-23 16:52:00

ESPI Bieżący | 26/2019

Nabycie części Obligacji serii D BVT S.A.

2019-12-20 19:39:00

EBI Bieżący | 59/2019

Umorzenie części obligacji serii D BVT S.A

2019-12-20 19:34:00

ESPI Bieżący | 25/2019

Nabycie części Obligacji serii D BVT S.A.

2019-12-20 14:26:00

EBI Bieżący | 58/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii E BVT S.A

2019-12-18 18:24:00

EBI Bieżący | 57/2019

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii J BVT S.A

2019-12-18 18:24:00

EBI Bieżący | 57/2019

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii J BVT

2019-12-13 14:00:00

EBI Bieżący | 56/2019

Raport miesięczny za listopad 2019 roku BVT S.A

2019-11-28 10:30:00

EBI Bieżący | 55/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii F. BVT S.A

2019-11-21 21:22:00

ESPI Bieżący | 24/2019

Zawarcie umowy obsługi wierzytelności BVT S.A.

2019-11-14 16:40:00

EBI Kwartalny | 54/2019

Raport okresowy za III kwartał 2019 r. BVT S.A

2019-11-13 20:32:00

EBI Bieżący | 53/2019

Raport miesięczny za październik 2019 roku BVT S.A

2019-10-23 16:48:00

EBI Bieżący | 52/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii G BVT S.A

2019-10-21 11:40:00

EBI Bieżący | 51/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii I BVT S.A

2019-10-15 14:55:00

EBI Bieżący | 50/2019

Wypłata odsetek, wcześniejszy wykup i umorzenie Obligacji serii I1 BVT S.A

2019-10-15 14:47:00

ESPI Bieżący | 23/2019

Wcześniejszy wykup Obligacji serii I1 BVT S.A.

2019-10-14 17:29:00

EBI Bieżący | 49/2019

Raport miesięczny za wrzesień 2019 roku. BVT S.A

2019-10-10 18:09:00

ESPI Bieżący | 22/2019

Sprzedaż przysądzonej nieruchomości BVT S.A.

2019-10-07 12:32:00

EBI Bieżący | 48/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii D BVT S.A

2019-10-02 12:52:00

ESPI Bieżący | 21/2019

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B, D i E na rynku NewConnect BVT S.A.

2019-09-20 10:47:00

EBI Bieżący | 47/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii E BVT S.A

2019-09-16 14:18:00

EBI Bieżący | 46/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii H BVT S.A

2019-09-13 17:28:00

EBI Bieżący | 45/2019

Raport miesięczny za sierpień 2019 roku BVT S.A

2019-09-02 11:55:00

EBI Bieżący | 44/2019

Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii B BVT

2019-08-30 14:39:00

ESPI Bieżący | 20/2019

Przekazanie środków na wykup Obligacji serii B BVT S.A.

2019-08-28 10:02:00

EBI Bieżący | 43/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii F BVT S.A

2019-08-22 18:14:00

ESPI Bieżący | 19/2019

Zawarcie umowy obsługi wierzytelności oraz aneksu do umowy realizowanej BVT S.A.

2019-08-14 21:39:00

EBI Kwartalny | 42/2019

Raport okresowy za II kwartał 2019 r. BVT S.A

2019-08-12 23:45:00

EBI Bieżący | 41/2019

Raport miesięczny za lipiec 2019 roku BVT S.A

2019-07-23 12:41:00

EBI Bieżący | 40/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii BVT S.A

2019-07-19 11:27:00

EBI Bieżący | 39/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii I oraz I1 BVT S.A

2019-07-11 14:13:00

EBI Bieżący | 38/2019

Raport miesięczny za czerwiec 2019 roku. BVT S.A

2019-07-10 21:46:00

ESPI Bieżący | 18/2019

Informacja w sprawie licytacji komorniczej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności będącej własnością Spółki BVT S.A.

2019-07-05 12:46:00

EBI Bieżący | 37/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii D BVT S.A

2019-07-03 18:45:00

ESPI Bieżący | 17/2019

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r. BVT S.A.

2019-07-03 18:39:00

ESPI Bieżący | 16/2019

Uprawomocnienie się postanowienia o przysądzeniu prawa własności nieruchomości BVT S.A.

2019-06-28 17:13:00

EBI Bieżący | 36/2019

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2019 r. BVT S.A

2019-06-25 17:34:00

ESPI Bieżący | 14/2019

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii B, D i E na rynek NewConnect BVT S.A.

2019-06-21 11:18:00

EBI Bieżący | 35/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii E BVT S.A

2019-06-17 10:40:00

EBI 34/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii H BVT S.A

2019-06-12 21:18:00

EBI Bieżący | 33/2019

Raport miesięczny za maj 2019 roku. BVT S.A

2019-06-06 18:05:00

ESPI Bieżący | 13/2019

Zawarcie umowy obsługi wierzytelności. BVT S.A.

2019-05-31 23:54:00

EBI Bieżący | 32/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r. BVT S.A

2019-05-31 23:49:00

ESPI Bieżący | 12/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r. BVT S.A.

2019-05-31 23:29:00

EBI Roczny | 31/2019

Raport roczny za rok obrotowy 2018 BVT S.A

2019-05-31 21:56:00

EBI Bieżący | 30/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii B BVT S.A

2019-05-28 12:03:00

EBI Bieżący | 29/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii F BVT S.A

2019-05-23 18:45:00

ESPI Bieżący | 11/2019

Zawarcie umowy obsługi wierzytelności BVT S.A.

2019-05-15 22:04:00

EBI Kwartalny | 28/2019

Raport okresowy za I kwartał 2019 r. BVT S.A

2019-05-13 20:15:00

EBI Bieżący | 27/2019

Raport miesięczny za kwiecień 2019 roku BVT S.A

2019-04-24 20:15:00

ESPI Bieżący | 10/2019

Transakcje zrealizowane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze BVT S.A.

2019-04-23 17:23:00

EBI Bieżący | 26/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii G BVT S.A

2019-04-23 12:31:00

EBI Bieżący | 25/2019

Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii C BVT S.A

2019-04-23 12:14:00

ESPI Bieżący | 9/2019

Wypłata Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii Codsetek, wykup i umorzenie obligacji serii C BVT S.A.

2019-04-19 22:37:00

EBI Bieżący | 24/2019

Przydział obligacji serii I oraz serii I1 BVT S.A

2019-04-19 22:33:00

ESPI Bieżący | 8/2019

Przydział obligacji serii I oraz serii I1 BVT S.A.

2019-04-10 23:49:00

EBI Bieżący | 23/2019

Umorzenie części Obligacji serii C BVT S.A

2019-04-10 23:42:00

ESPI Bieżący | 7/2019

Wcześniejszy wykup części Obligacji serii C BVT S.A.

2019-04-10 20:23:00

EBI Bieżący | 22/2019

Raport miesięczny za marzec 2019 roku BVT S.A

2019-04-05 22:15:00

ESPI Bieżący | 6/2019

Zawarcie istotnej umowy związanej z przysądzoną nieruchomością BVT S.A.

2019-04-05 22:05:00

EBI Bieżący | 21/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii D BVT S.A

2019-04-05 21:59:00

ESPI Bieżący | 5/2019

Zmiana administratora zabezpieczeń BVT S.A.

2019-03-29 17:19:00

EBI Bieżący | 20/2019

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii I BVT S.A

2019-03-26 15:45:00

EBI Bieżący | 19/2019

Nałożenie na Spółkę kary upomnienia BVT S.A

2019-03-20 11:01:00

EBI Bieżący | 18/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii E BVT S.A

2019-03-15 14:59:00

EBI Bieżący | 17/2019

Przedterminowy wykup Obligacji serii B celem umorzenia BVT S.A

2019-03-15 10:39:00

EBI Bieżący | 16/2019

Przydział obligacji serii H BVT S.A

2019-03-15 10:34:00

ESPI Bieżący | 4/2019

Przydział obligacji serii H BVT S.A.

2019-03-14 23:43:00

EBI Bieżący | 15/2019

Umorzenie części Obligacji serii C BVT S.A

2019-03-14 23:21:00

ESPI Bieżący | 3/2019

Nabycie części Obligacji serii C BVT S.A.

2019-03-14 14:26:00

EBI Bieżący | 14/2019

Raport miesięczny za luty 2019 roku BVT S.A

2019-02-28 20:17:00

EBI Bieżący | 13/2019

Wypłata odsetek od obligacji BVT S.A

2019-02-15 18:03:00

EBI Bieżący | 12/2019

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii H BVT S.A

2019-02-15 12:10:00

EBI Bieżący | 11/2019

Wyjaśnienie opóźnienia w publikacji raportu okresowego i raportu miesięcznego BVT S.A

2019-02-15 00:03:00

EBI Bieżący | 10/2019

Raport miesieczny styczen 2018 BVT S.A

2019-02-15 00:01:00

EBI Kwartalny | 9/2019

Raport okresowy za IV kwartał 2018 r. BVT S.A

2019-02-04 11:42:00

EBI Bieżący | 8/2019

Przedterminowy wykup Obligacji serii B celem umorzenia. BVT S.A

2019-01-23 22:54:00

EBI Bieżący | 7/2019

Przydział obligacji serii G BVT S.A

2019-01-23 22:48:00

ESPI Bieżący | 2/2019

Przydział obligacji serii G BVT S.A.

2019-01-21 12:21:00

EBI Bieżący | 6/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii C BVT S.A

2019-01-14 22:50:00

EBI Bieżący | 5/2019

Przedterminowy wykup Obligacji serii B celem umorzenia. BVT S.A

2019-01-14 22:39:00

ESPI Bieżący | 1/2019

Przedterminowy wykup Obligacji serii B na żądanie Obligatariusza BVT S.A.

2019-01-14 17:49:00

EBI Bieżący | 4/2019

Raport miesięczny za grudzień 2018 roku BVT S.A

2019-01-14 17:48:00

EBI Bieżący | 3/2019

Raport miesięczny za grudzień 2018 roku BVT S.A

2019-01-11 10:48:00

EBI Bieżący | 2/2019

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019. BVT S.A

2019-01-07 14:49:00

EBI Bieżący | 1/2019

Wypłata odsetek od obligacji serii D BVT S.A

2018-12-21 15:32:00

ESPI Bieżący | 46/2018

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach BVT S.A.

2018-12-21 15:17:00

ESPI Bieżący | 45/2018

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach BVT S.A.

2018-12-20 15:18:00

ESPI Bieżący | 43/2018

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 43/2018 z dnia 20.12.2018 r. - Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze BVT S.A.

2018-12-20 14:44:00

ESPI Bieżący | 44/2018

Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze BVT S.A.

2018-12-20 14:30:00

ESPI Bieżący | 43/2018

Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze BVT S.A.

2018-12-20 12:22:00

EBI Bieżący | 45/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii E BVT S.A

2018-12-19 17:58:00

EBI Bieżący | 44/2018

Przedterminowy wykup Obligacji serii B celem umorzenia BVT S.A

2018-12-19 17:35:00

ESPI Bieżący | 42/2018

Przedterminowy wykup Obligacji serii B na żądanie Obligatariusza BVT S.A.

2018-12-18 17:51:00

EBI Bieżący | 43/2018

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii G BVT S.A

2018-12-14 15:16:00

EBI Bieżący | 42/2018

Raport miesięczny za listopad 2018 roku BVT S.A

2018-11-30 17:11:00

EBI Bieżący | 41/2018

Wypłata odsetek i wykup obligacji serii A BVT S.A

2018-11-30 17:00:00

ESPI Bieżący | 41/2018

Wypłata odsetek i wykup obligacji serii A BVT S.A.

2018-11-30 14:04:00

EBI Bieżący | 40/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii B BVT S.A

2018-11-28 18:55:00

EBI Bieżący | 39/2018

Przydział obligacji serii F BVT S.A

2018-11-28 18:45:00

ESPI Bieżący | 40/2018

Przydział obligacji serii F BVT S.A.

2018-11-27 20:00:00

ESPI Bieżący | 39/2018

Sprzedaż przysądzonej nieruchomości BVT S.A.

2018-11-26 19:16:00

ESPI Bieżący | 38/2018

Żądanie obligatariusza do przedterminowego wykupu obligacji serii B BVT S.A.

2018-11-16 21:18:00

ESPI Bieżący | 37/2018

Zawarcie umowy obsługi wierzytelności BVT S.A.

2018-11-14 18:20:00

EBI Bieżący | 38/2018

Raport miesięczny za październik 2018 roku BVT S.A

2018-11-13 23:59:00

EBI Kwartalny | 37/2018

Raport okresowy za III kwartał 2018 r. BVT S.A

2018-10-31 17:57:00

ESPI Bieżący | 36/2018

Żądanie obligatariusza do przedterminowego wykupu obligacji serii B BVT S.A.

2018-10-29 18:02:00

ESPI Bieżący | 35/2018

Przedterminowy wykup obligacji serii B zgodnie z żądaniem obligatariusza BVT S.A.

2018-10-24 18:45:00

ESPI Bieżący | 34/2018

Przedterminowy wykup obligacji serii B zgodnie z żądaniem obligatariusza BVT S.A.

2018-10-22 18:14:00

EBI Bieżący | 36/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii C BVT S.A

2018-10-19 18:36:00

EBI Bieżący | 35/2018

Korekta raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 18.10.2018 r. - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii F BVT S.A

2018-10-18 17:13:00

EBI Bieżący | 34/2018

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii F BVT S.A

2018-10-12 19:36:00

EBI Bieżący | 33/2018

Raport miesięczny za wrzesień 2018 roku BVT S.A

2018-10-05 15:29:00

EBI Bieżący | 32/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii D BVT S.A

2018-10-01 15:59:00

ESPI Bieżący | 34/2018

Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze BVT S.A.

2018-09-20 15:02:00

EBI Bieżący | 31/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii E BVT S.A

2018-09-14 17:10:00

EBI Bieżący | 30/2018

Raport miesięczny za sierpień 2018 roku BVT S.A

2018-08-31 15:40:00

EBI Bieżący | 29/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii A i B oraz przedterminowy wykup części Obligacji serii A i serii B. BVT S.A

2018-08-31 15:26:00

ESPI Bieżący | 33/2018

Przedterminowy wykup 611 Obligacji serii A oraz 120 Obligacji serii B BVT S.A.

2018-08-28 18:21:00

ESPI Bieżący | 32/2018

Informacja o przejęciu w posiadanie nieruchomości. BVT S.A.

2018-08-27 17:14:00

ESPI Bieżący | 31/2018

Informacja o przejęciu w posiadanie zasądzonej nieruchomości. BVT S.A.

2018-08-27 17:07:00

ESPI Bieżący | 30/2018

Przedterminowy wykup obligacji serii B zgodnie z żądaniem obligatariuszy BVT S.A.

2018-08-24 17:39:00

ESPI Bieżący | 29/2018

Transakcje nabycia akcji Emitenta zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze. BVT S.A.

2018-08-21 18:07:00

ESPI Bieżący | 28/2018

Zmiana liczy Obligacji serii A podlegających przedterminowemu wykupowi BVT S.A.

2018-08-14 18:14:00

ESPI Bieżący | 27/2018

Podjęcie decyzji w sprawie przedterminowego wykupu części Obligacji serii A BVT S.A.

2018-08-14 17:44:00

EBI Kwartalny | 28/2018

Raport okresowy za II kwartał 2018 roku BVT S.A

2018-08-14 17:23:00

ESPI Bieżący | 26/2018

Informacja w sprawie obligacji serii B i C BVT S.A.

2018-08-10 12:40:00

EBI Bieżący | 27/2018

Raport miesięczny za lipiec 2018 roku BVT S.A

2018-07-25 12:01:00

ESPI Bieżący | 25/2018

Przedterminowy wykup 200 Obligacji serii B na żądanie Obligatariusza BVT S.A.

2018-07-20 13:53:00

EBI Bieżący | 26/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii C BVT S.A

2018-07-17 12:58:00

ESPI Bieżący | 24/2018

Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze BVT S.A.

2018-07-13 13:22:00

EBI Bieżący | 25/2018

Raport miesięczny za czerwiec 2018 roku BVT S.A

2018-07-05 15:41:00

ESPI Bieżący | 23/2018

Żądanie obligatariusza do przedterminowego wykupu obligacji serii B BVT S.A.

2018-07-05 13:23:00

EBI Bieżący | 24/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii D BVT S.A

2018-07-04 14:34:00

ESPI Bieżący | 22/2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2018 r BVT S.A.

2018-06-28 14:17:00

ESPI Bieżący | 21/2018

Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze BVT S.A.

2018-06-27 16:21:00

EBI Bieżący | 23/2018

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT S.A

2018-06-20 14:54:00

ESPI Bieżący | 19/2018

Przysądzenie prawa własności nieruchomości BVT S.A.

2018-06-20 14:07:00

EBI Bieżący | 22/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii E BVT S.A

2018-06-18 14:32:00

EBI Bieżący | 21/2018

Zmiana w składzie Zarządu Spółki BVT S.A

2018-06-14 08:43:00

EBI Bieżący | 20/2018

Raport miesięczny za maj 2018 roku BVT S.A

2018-06-08 12:33:00

ESPI Bieżący | 18/2018

Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze BVT S.A.

2018-06-05 15:00:00

ESPI Bieżący | 17/2018

Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze BVT S.A.

2018-06-01 11:26:00

EBI Bieżący | 19/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii A i B BVT S.A

2018-05-30 14:50:00

ESPI Bieżący | 16/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2018 r. BVT S.A.

2018-05-30 14:42:00

EBi Bieżący | 18/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2018 r. BVT S.A

2018-05-30 09:38:00

EBI Roczny | 17/2018

Raport roczny za rok obrotowy 2017 BVT S.A

2018-05-18 16:04:00

ESPI Bieżący | 15/2018

Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze BVT S.A.

2018-05-14 14:54:00

EBI Kwartalny | 16/2018

Raport okresowy za I kwartał 2018 roku BVT S.A

2018-05-10 15:30:00

EBI Bieżący | 15/2018

Raport miesięczny za kwiecień 2018 roku BVT S.A

2018-04-26 13:29:00

EBI Bieżący | 14/2018

Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą BVT S.A

2018-04-20 13:25:00

EBI Bieżący | 13/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii C BVT S.A

2018-04-16 13:54:00

ESPI Bieżący | 14/2018

Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze BVT S.A.

2018-04-13 14:23:00

EBI Bieżący | 12/2018

Raport miesięczny za marzec 2018 roku BVT S.A

2018-04-05 11:19:00

EBI Bieżący | 11/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii D BVT S.A

2018-03-30 18:25:00

ESPI Bieżący | 13/2018

Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze BVT S.A.

2018-03-29 15:31:00

ESPI Bieżący | 12/2018

Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze BVT S.A.

2018-03-29 14:54:00

ESPI Bieżący | 11/2018

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach BVT S.A.

2018-03-29 13:11:00

ESPI Bieżący | 10/2018

Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 29.03.2018 r. - Informacja o zakupie wierzytelności BVT S.A.

2018-03-29 12:33:00

ESPI Bieżący | 10/2018

Informacja o zakupie wierzytelności BVT S.A.

2018-03-20 14:49:00

EBI Bieżący | 10/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii E BVT S.A

2018-03-13 16:12:00

EBI Bieżący | 9/2018

Raport miesięczny za luty 2018 roku BVT S.A

2018-03-13 12:57:00

ESPI Bieżący | 9/2018

Wysłanie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E na Catalyst BVT S.A.

2018-03-09 14:17:00

ESPI Bieżący | 8/2018

Przysądzenie prawa własności nieruchomości BVT S.A.

2018-02-28 15:27:00

EBI Bieżący | 8/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii A i B oraz przedterminowy wykup 200 Obligacji serii B BVT S.A

2018-02-28 15:20:00

ESPI Bieżący | 7/2018

Przedterminowy wykup 200 Obligacji serii B na żądanie Obligatariuszy BVT S.A.

2018-02-23 08:25:00

EBI Bieżący | 7/2018

Korekta raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 22.02.2018 r. - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem BVT S.A

2018-02-22 14:46:00

EBi Bieżący | 6/2018

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem BVT S.A

2018-02-14 11:10:00

EBI Bieżący | 5/2018

Raport miesięczny za styczeń 2018 roku BVT S.A

2018-02-13 14:48:00

EBI Kwartalny | 4/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku. BVT S.A

2018-02-02 15:54:00

ESPI Bieżący | 6/2018

Wysłanie wniosku o wprowadzenie Obligacji serii E na Catalyst BVT S.A.

2018-01-30 14:30:00

ESPI Bieżący | 5/2018

Żądanie obligatariusza do przedterminowego wykupu obligacji serii B BVT S.A.

2018-01-29 15:11:00

ESPI Bieżący | 4/2018

Żądanie obligatariusza do przedterminowego wykupu obligacji serii B BVT S.A.

2018-01-13 12:48:00

EBI Bieżący | 3/2018

Raport miesięczny za grudzień 2017 r BVT S.A

2018-01-11 15:32:00

EBI Bieżący | 2/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018 BVT S.A

2018-01-10 16:01:00

ESPI Bieżący | 2/2018

Informacja o wygraniu przetargu BVT S.A.

2018-01-10 15:52:00

ESPI Bieżący | 1/2018

Korekta raportu nr 1/2018 z dnia 08.01.2018 r. ? Informacja o zakupie pakietu wierzytelności BVT S.A.

2018-01-08 14:20:00

ESPI Bieżący | 1/2018

Informacja o zakupie pakietu wierzytelności BVT S.A.

2018-01-03 10:22:00

EBI Bieżący | 1/2018

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii E BVT S.A

2017-12-21 15:04:00

EBI Bieżący | 40/2017

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia obligacji serii E Spółki do obrotu na Catalyst BVT S.A

2017-12-20 14:48:00

EBI Bieżący | 39/2017

Przydział obligacji serii E BVT S.A

2017-12-14 14:03:00

EBI Bieżący | 38/2017

Raport miesięczny za listopad 2017 r BVT S.A

2017-11-20 18:10:00

EBI Bieżący | 37/2017

Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki BVT S.A

2017-11-15 15:40:00

EBI Bieżący | 36/2017

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii E BVT

2017-11-14 12:31:00

EBI Bieżący | 35/2017

Raport miesięczny za październik 2017 r BVT S.A

2017-11-13 13:05:00

EBI Kwartalny | 34/2017

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku BVT S.A

2017-10-16 16:09:00

EBI Bieżący | 33/2017

Raport miesięczny za wrzesień 2017 r BVT S.A

2017-09-27 14:20:00

EBI Bieżący | 32/2017

Korekta raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 26.09.2017 r. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej BVT S.A

2017-09-26 21:43:00

EBI Bieżący | 31/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej BVT S.A

2017-09-19 14:39:00

EBI Bieżący | 30/2017

Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej. BVT S.A

2017-09-15 19:20:00

EBI Bieżący | 29/2017

Korekta raportu bieżącego nr 28/2017 z dnia 14.09.2017 r. ? Raport miesięczny za sierpień 2017 r. BVT S.A

2017-09-14 18:53:00

EBI Bieżący | 28/2017

Raport miesięczny za sierpień 2017 r. BVT S.A

2017-08-10 11:43:00

EBI Kwartalny | 27/2017

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku BVT S.A

2017-08-10 11:32:00

EBI Bieżący | 26/2017

Raport miesięczny za lipiec 2017 r. BVT S.A

2017-07-14 15:21:00

EBI Bieżący | 25/2017

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku Catalyst BVT S.A

2017-07-13 12:06:00

EBI Bieżący | 24/2017

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii D BVT S.A

2017-07-07 16:39:00

EBI Bieżący | 23/2017

Raport miesięczny za czerwiec 2017 r BVT S.A

2017-07-05 14:14:00

EBI Bieżący | 22/2017

Przydział obligacji serii D BVT S.A

2017-06-30 21:13:00

EBI Bieżący | 21/2017

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT S.A

2017-06-13 15:13:00

EBI Bieżący | 20/2017

Raport miesięczny za maj 2017 r BVT S.A

2017-06-07 14:41:00

EBI Bieżący | 19/2017

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii D BVT S.A

2017-06-02 16:21:00

EBI Bieżący | 18/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. BVT S.A

2017-05-24 13:44:00

EBI Roczny | 17/2017

Raport roczny za rok obrotowy 2016 BVT S.A

2017-05-22 09:35:00

EBI Bieżący | 16/2017

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok obrotowy BVT S.A

2017-05-14 20:50:00

EBI Bieżący | 15/2017

Raport miesięczny za kwiecień 2017 r. BVT S.A

2017-05-10 09:04:00

EBI Kwartalny | 14/2017

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku BVT S.A

2017-04-27 11:23:00

EBI Bieżący | 13/2017

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii C BVT S.A

2017-04-20 20:36:00

EBI Bieżący | 12/2017

Przydział obligacji serii C BVT S.A

2017-04-14 20:42:00

EBI Bieżący | 11/2017

Raport miesięczny za marzec 2017 r. BVT S.A

2017-04-12 12:55:00

EBI Bieżący | 10/2017

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia akcji serii D i E na rynek NewConnect BVT S.A

2017-03-15 15:20:00

EBI Bieżący | 9/2017

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C BVT S.A

2017-03-15 13:09:00

EBI Kwartalny | 8/2017

Korekta raportu kwartalnego nr 3/2017 z dnia 13.02.2017 r. ? Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku BVT S.A

2017-03-14 10:01:00

EBI Bieżący | 7/2017

Raport miesięczny za luty 2017 r. BVT S.A

2017-03-13 14:16:00

EBI Bieżący | 6/2017

Zmiana w zakresie stosowania zasad dobrych praktyk BVT S.A

2017-02-27 18:34:00

EBI Bieżący | 5/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej BVT S.A

2017-02-22 15:54:00

EBI Bieżący | 4/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BVT S.A

2017-02-13 13:08:00

EBI Kwartalny | 3/2017

Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku BVT S.A

2017-01-09 12:55:00

EBI Bieżący | 2/2017

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017 BVT S.A

2017-01-02 11:04:00

EBI Bieżący | 1/2017

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem BVT S.A

2016-12-22 14:29:00

EBI Bieżący | 45/2016

Powołanie Członka Rady Nadzorczej BVT S.A

2016-11-09 08:55:00

EBI Kwartalny | 44/2016

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku BVT S.A

2016-10-19 15:07:00

EBI Bieżący | 43/2016

Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej BVT S.A

2016-09-15 11:10:00

EBI Bieżący | 42/2016

Korekta raportu bieżącego nr 41/2016 z dnia 14.09.2016 r. - Podsumowanie subskrypcji obligacji serii B BVT S.A

2016-09-14 13:57:00

EBI Bieżący | 41/2016

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii B BVT S.A

2016-09-12 14:11:00

EBI Bieżący | 40/2016

Informacja w sprawie rozliczenia dywidendy BVT S.A

2016-09-02 14:34:00

EBI Bieżący | 39/2016

Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2015 BVT S.A

2016-08-31 15:28:00

EBI Bieżący | 38/2016

Przydział obligacji na okaziciela serii B BVT S.A

2016-08-10 15:57:00

EBI Kwartalny | 37/2016

Raport okresowy za II kwartał 2016 roku BVT S.A

2016-07-29 11:47:00

EBI Bieżący | 36/2016

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B/ Informacja o wartości zobowiązań BVT S.A

2016-07-21 11:20:00

EBI Bieżący | 35/2016

Podsumowanie subskrypcji akcji serii E BVT S.A

2016-07-21 11:18:00

EBI Bieżący | 34/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki BVT S.A

2016-06-30 13:01:00

EBI Bieżący | 33/2016

Informacja o wyborze oferty Spółki na zakup pakietów wierzytelności BVT S.A

2016-06-30 12:59:00

EBI Bieżący | 32/2016

Informacja o zakupie pakietu wierzytelności BVT S.A

2016-06-29 21:09:00

EBI Bieżący | 31/2016

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy BVT S.A

2016-06-29 21:07:00

EBI Bieżący | 30/2016

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 28 czerwca 2016 r. BVT S.A

2016-06-29 12:52:00

EBI Bieżący | 29/2016

Powołanie Członka Zarządu BVT S.A

2016-06-15 16:53:00

EBI Bieżący | 28/2016

Rejestracja połączenia BVT SA z Windykacja PL Sp. z o.o., oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki BVT S.A

2016-06-15 16:42:00

EBI Bieżący | 27/2016

Informacja o wyborze oferty Spółki na zakup pakietu wierzytelności BVT S.A

2016-06-15 16:32:00

EBI Bieżący | 26/2016

Podpisanie umowy na oferowanie obligacji BVT S.A

2016-06-14 15:41:00

EBI Bieżący | 25/2016

Korekta raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 14.06.2016 r. - Podsumowanie subskrypcji obligacji serii A BVT S.A

2016-06-14 13:15:00

EBI Bieżący | 24/2016

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii A BVT S.A

2016-06-13 13:34:00

EBI Bieżący | 23/2016

Informacja o zakupie pakietu wierzytelności BVT S.A

2016-06-03 09:16:00

EBI Bieżący | 22/2016

Informacja o wyborze oferty Spółki na zakup pakietu wierzytelności BVT S.A

2016-06-01 17:46:00

EBI Bieżący | 21/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r. BVT S.A

2016-06-01 17:33:00

EBI Bieżący | 20/2016

Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 31 maja 2016 r. BVT S.A

2016-06-01 17:23:00

EBI Bieżący | 19/2016

Podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie połączenia Windykacja PL Sp. z o.o. oraz BVT SA BVT S.A

2016-06-01 15:28:00

EBI Bieżący | 18/2016

Emisja / przydział obligacji serii A BVT S.A

2016-06-01 10:08:00

EBI Bieżący | 17/2016

Powołanie Członka Rady Nadzorczej BVT S.A

2016-05-25 14:42:00

EBI Bieżący | 16/2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BVT S.A

2016-05-13 11:41:00

EBI Bieżący | 15/2016

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT S.A. oraz Windykacja PL sp. z o.o. BVT S.A

2016-05-06 11:54:00

EBI Kwartalny | 14/2016

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku BVT S.A

2016-05-05 10:10:00

EBI Bieżący | 13/2016

Rozpoczęcie subskrypcji obligacji serii A BVT S.A

2016-05-04 19:30:00

EBI Bieżący | 12/2016

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A BVT S.A

2016-05-04 12:10:00

EBI Bieżący | 11/2016

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2016 BVT S.A

2016-04-28 21:38:00

EBI Bieżący | 10/2016

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT S.A. oraz Windykacja PL sp. z o.o. wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. BVT S.A

2016-04-15 09:27:00

EBI Roczny | 9/2016

Raport roczny za rok obrotowy 2015 BVT S.A

2016-04-12 09:09:00

EBI Bieżący | 8/2016

Wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu połączenia BVT S.A

2016-04-07 13:36:00

EBI Bieżący | 7/2016

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015 BVT S.A

2016-04-01 08:18:00

EBI Bieżący | 6/2016

Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu połączenia BVT S.A

2016-03-18 19:10:00

EBI Bieżący | 5/2016

Nabycie pakietów wierzytelności BVT S.A

2016-03-10 12:15:00

EBI Bieżący | 4/2016

Informacja o wyborze oferty Spółki na zakup pakietów wierzytelności BVT S.A

2016-02-10 15:48:00

EBI Kwartalny | 3/2016

Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku BVT S.A

2016-02-10 15:47:00

EBI Kwartalny | 2/2016

Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku BVT S.A

2016-01-26 15:22:00

EBI Bieżący | 1/2016

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2016 BVT S.A

2015-12-28 08:07:00

EBI Bieżący | 31/2015

Informacja o podpisaniu umowy w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie przez KNF pozwolenia na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi BVT S.A

2015-12-23 08:22:00

EBI Bieżący | 30/2015

Nabycie pakietów wierzytelności BVT S.A

2015-12-11 08:12:00

EBI Bieżący | 29/2015

Informacja o podpisaniu umowy dotyczącej doradztwa w zakresie emisji obligacji Spółki BVT S.A

2015-12-09 08:48:00

EBI Bieżący | 28/2015

Informacja o podpisaniu umowy na obsługę prawną procesu przejęcia Spółki WindykacjaPL Sp. z o.o. BVT S.A

2015-11-25 08:40:00

EBI Bieżący | 27/2015

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego połączenia spółek BVT S.A. oraz WindykacjaPL Sp. z o.o. BVT S.A

2015-11-18 14:54:00

EBI Bieżący | 26/2015

Informacja o wyborze oferty Spółki na zakup pakietów wierzytelności BVT S.A

2015-11-10 09:07:00

EBI Kwartalny | 25/2015

Raport okresowy za III kwartał 2015 roku BVT S.A

2015-11-07 17:05:00

EBI Bieżący | 24/2015

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku BVT S.A

2015-11-05 14:26:00

EBI Bieżący | 23/2015

Informacja o sprzedaży wierzytelności BVT S.A

2015-10-24 17:04:00

EBI Bieżący | 22/2015

Informacja o zakupie pakietu wierzytelności BVT S.A

2015-10-17 14:38:00

EBI Bieżący | 21/2015

Informacja o zakupie pakietu wierzytelności BVT S.A

2015-10-15 11:06:00

EBI Bieżący | 20/2015

Korekta raportu bieżącego EBI nr 19/2015 z dnia 14.10.2015 r. - Informacja o wyborze oferty Spółki na zakup pakietu wierzytelności BVT S.A

2015-10-14 20:37:00

EBI Bieżący | 19/2015

Informacja o wyborze oferty Spółki na zakup pakietu wierzytelności BVT S.A

2015-10-14 08:53:00

EBI Bieżący | 18/2015

Prognoza wyniku finansowego Spółki na rok 2015 BVT S.A

2015-09-28 18:18:00

EBI Bieżący | 17/2015

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych Spółki na rynku NewConnect BVT S.A

2015-09-25 18:47:00

EBI Bieżący | 16/2015

Informacja o wyborze oferty Spółki na zakup pakietu wierzytelności BVT S.A

2015-09-24 16:51:00

EBI Bieżący | 15/2015

Wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki na rynek NewConnect BVT S.A

2015-09-23 21:17:00

EBI Bieżący | 14/2015

Nabycie pakietów wierzytelności BVT S.A

2015-09-14 20:15:00

EBI Bieżący | 13/2015

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego BVT S.A

2015-09-11 18:13:00

EBI Bieżący | 12/2015

Informacja o wyborze ofert Spółki na zakup pakietów wierzytelności BVT S.A

2015-08-26 13:34:00

EBI Bieżący | 11/2015

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect BVT S.A

2015-08-26 13:29:00

EBI Bieżący | 10/2015

Uzyskanie dostępu do systemu EBI BVT S.A

2015-06-28 15:07:00

EBI Bieżący | 9/2015

Wyjaśnienie do raportu bieżącego EBI nr 8/2015 z dnia 27.06.2015 r. - Wycofanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NC BVT S.A

2015-06-27 13:27:00

EBI Bieżący | 8/2015

Wycofanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect BVT S.A

2015-06-15 17:17:00

EBI Bieżący | 7/2015

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego BVT S.A

2015-05-29 14:01:00

EBI Kwartalny | 6/2015

Raport okresowy za I kwartał 2015 roku BVT S.A

2015-05-27 16:08:00

EBI Bieżący | 5/2015

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku BVT S.A

2015-05-22 17:19:00

EBI Bieżący | 4/2015

Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2014 BVT S.A

2015-05-21 19:49:00

EBI Bieżący | 3/2015

Rejestracja akcji serii C w KDPW BVT S.A

2015-05-15 12:33:00

EBI Bieżący | 2/2015

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect BVT S.A

2015-05-15 12:30:00

EBI Bieżący | 1/2015

Uzyskanie dostępu do systemu EBI BVT S.A