Dla inwestorów

Władze LexBono (dawniej BVT)

W dniu 22 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy (firmy) Spółki na LexBono Spółka Akcyjna.

Zarząd:
Robert Gądek - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Artur Bielaszka
Piotr Boliński
Artur Górski
Sławomir Jarosz
Grzegorz Zaremba