Dla dłużników

Firma BVT S.A. specjalizuje się w windykacji należności masowych. Posiadamy duże doświadczenie w tej materii, oparte na działaniach windykacyjnych związanych z terenem oraz telefoniczną obsługą klienta.

Uważamy, że każdą sprawę można rozwiązać rozmawiając o niej. Dlatego też namawiamy do kontaktu telefonicznego na poniższy numer. Ta rozmowa do niczego nie zobowiązuje, a może rozwiązać narastający problem.

14 657 50 75

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty?

Przeczytaj dokładnie pismo. Powinny się w nim znajdować informacje takie jak:

 1. ile wynosi Twoje zadłużenie,
 2. z jakiego jest ono tytułu,
 3. kto jest wierzycielem,
 4. jakie są konsekwencje braku spłaty zadłużenia,
 5. do jakich rejestrów dłużników zostaną wpisane dane o zadłużeniu w przypadku braku spłaty,
 6. numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane wpłaty,
 7. dostępne numery telefonów, pod którymi uzyskasz więcej informacji i podpiszesz ugodę spłat ratalnych długu.

Kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta masz możliwość polubownego załatwienia sprawy, nasi pracownicy ustalą miesięczną wysokość rat, które będziesz w stanie regularnie płacić.

Znalazłeś się w rejestrze BIG InfoMonitor?

Rejestr Dłużników Big InfoMonitor zawiera negatywne informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców. Jest to informacja o niespłaconym zobowiązaniu finansowym, którego termin wymagalności wynosi co najmniej 30 dni. Zawiera ona także dane wierzyciela i dłużnika.

Co zrobić, gdy jest się wpisanym do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

Aby informacja o państwa zadłużeniu została wykreślona z w/w rejestru należy skontaktować się z nami pod powyższym numerem telefonu.  Podczas rozmowy będą Państwo mogli porozmawiać o rozłożeniu zadłużenia na dogodne raty, w takiej wysokości, jaką są Państwo w stanie miesięcznie płacić. Realizacja spłaty jest podstawą do uniknięcia sądu i komornika.

W przypadku braku reakcji z Państwa strony, dane będą widnieć w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor przez 10 lat lub do momentu spłaty długu. Osobie, która została wpisana do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, z reguły odmawia się udzielenia kredytów, pożyczek, usług bądź produktów na raty czy przedstawia się mniej korzystne warunki współpracy. Osoba taka postrzegana jest jako potencjalnie niewypłacalna/niewiarygodna.

Jesteśmy zobowiązani do wykreślenia Państwa zadłużenia w przeciągu 14 dni od dnia uregulowania wpłaty, jednak biorąc pod uwagę Państwa dobro dokonujemy tego najpóźniej dzień po zaksięgowaniu kwoty należności.

Znalazłeś się w rejestrze KRD?

Krajowy Rejestr Długów (KRD) jest bazą danych, która zawiera w sobie informacje i dane gospodarcze konsumentów oraz przedsiębiorców zalegających z płatnościami.

Co zrobić, gdy jest się wpisanym do rejestru KRD?

Aby informacja o państwa zadłużeniu została wykreślona z w/w rejestru należy skontaktować się z nami pod powyższym numerem telefonu.  Podczas rozmowy będą Państwo mogli porozmawiać o rozłożeniu zadłużenia na dogodne raty, w takiej wysokości, jaką są Państwo w stanie miesięcznie płacić. Realizacja spłaty jest podstawą do uniknięcia sądu i komornika.

W przypadku braku reakcji z Państwa strony, dane będą widnieć w rejestrze KRD przez 10 lat lub do momentu spłaty długu. Osoba wpisana do KRD traci wiarygodność w oczach ewentualnych wspólników lub klientów, zablokowany ma dostęp do kredytów, pożyczek czy tez zakupów na raty, ma utrudniony dostęp do usług telekomunikacyjnych, multimedialnych itp. Osoba taka postrzegana jest jako potencjalnie niewypłacalna/niewiarygodna.

Jesteśmy zobowiązani do wykreślenia Państwa zadłużenia w przeciągu 14 dni od dnia uregulowania wpłaty, jednak biorąc pod uwagę Państwa dobro dokonujemy tego najpóźniej dzień po zaksięgowaniu kwoty należności.

Co się stanie, jeśli nie spłacisz swego zobowiązania?

Jesteśmy profesjonalistami, dlatego też musimy poinformować, że unikanie zapłaty należności wiąże się z dodatkowymi konsekwencjami:

 • informacja dotycząca Państwa zaległego zadłużenia może zostać przekazana do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i Krajowego Rejestru Długów.
 • Wszczęcie postępowania nakazowego i egzekucji komorniczej niepotrzebnie obciążą państwa dodatkowymi kosztami i nieprzyjemnościami:

 

 • Koszty postępowania sądowego – około 100 zł,
 • Minimalne koszty opłaty stosunkowej naliczane przez komornika – 319,00 zł,
 • Koszty korespondencji w egzekucji komorniczej – 56,50 zł,
 • Koszty poszukiwania majątku dłużnika – 59,49 zł,
 • Koszty zapytań do Urzędu Skarbowego, ZUS, Starostwa Powiatowego – około 120 zł,
 • Koszty wpisu do księgi wieczystej – 200 zł.

Egzekucja komornicza, poza wysokimi kosztami, wiąże się z ujawnieniem problemów finansowych dłużnika w pracy, gdy należność ściągana jest z jego wynagrodzeniazablokowaniem oszczędności, rozpytywaniem w środowisku dłużnika o jego majątek. W przypadku egzekucji ze świadczeń emerytalno-rentowych komornik zawiadamia ZUS, aby nie wypłacał dłużnikowi należnej kwoty, tylko przekazywał ją bezpośrednio komornikowi do 50% wysokości renty/emerytury i nalicza w/w koszty. W przypadku wyjazdu dłużnika za granicę, jesteśmy zmuszeni prowadzić egzekucję w innym państwie członkowskich Wspólnoty Europejskiej poprzez Europejski Tytuł Egzekucyjny w której to sytuacji koszty wzrastają o min. 500 euro.

 

Zachęcamy do podejmowania dobrych decyzji, rozwiązujących w sposób prosty (jeden telefon) i dogodny (uzgodniona rata) tę przykrą sytuację, która pozostawiona sama sobie urośnie do rangi większego problemu.