powrót Uzupełnienie porządku obrad WZA w dniu 17 lipca 2023 roku z wniosku Akcjonariusza 29.06.2023

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie w związku z otrzymanym żądaniem Akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w sprawie uzupełnienia porządku obrad wraz z uzasadnieniem,przygotował uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 17 lipca 2023 roku na godz. 11.00, który jest dostępny w sekcji Dla Inwestorów - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy