powrót Aneks do dokumentu ofertowego akcji serii H 01.09.2021

W związku z podjęciem przez Zarząd Spółki decyzji o zmianie terminów subskrypcji w Dokumencie ofertowym wprowadza się następującą zmianę:
str. 41, pkt 3.11.3 było:
"Przyjmowanie zapisów: 1 lipca – 31 sierpnia 2021 r."
str. 41, pkt 3.11.3 jest:
"Przyjmowanie zapisów: 1 lipca – 30 września 2021 r."